Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Châu Thành: Giao ban Công tác dư luận xã hội và hoạt động Ban Chỉ đạo 35

(TUAG)- Sáng ngày 29/9, tại xã Tân Phú, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dư luận xã hội (DLXH) và hoạt động Ban Chỉ đạo 35 huyện. Đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Châu Thành chủ trì Hội nghị. Đồng chí Hồ Hữu Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Thống - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ; đồng chí Đoàn Hồng Danh - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn cùng tham dự.


Đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành chủ trì Hội nghị (ngồi giữa)

Tại Hội nghị, các ý kiến tập trung phát biểu phản ánh các vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm trong quý III năm 2022, trong đó nổi bật: Về Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng công nhận thị trấn An Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Hội nghị thông tin thời sự dành cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh; Hội nghị tập huấn Công tác DLXH và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh và những vấn đề được dư luận quan tâm…

Việc triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cộng tác viên DLXH, tăng cường được lượng thông tin phản ánh, chất lượng thông tin ngày càng cụ thể có giá trị thực tiễn,… một số cộng tác viên còn chủ động tuyên truyền chia sẻ thông tin chính thống trên trang mạng xã hội.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện thường xuyên, góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những thành tích đã đạt trong thời gian qua của các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp và các địa phương.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong huyện quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả Đề án 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 238, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khoá XII); tăng cường công tác nắm DLXH và dự báo tình hình; Ban Chỉ đạo 35 huyện thường xuyên cập nhật, bám sát chỉ đạo, định hướng của BCĐ 35 tỉnh để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức cách mạng; tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân cần phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch để tích cực cùng tham gia với các cấp ủy đảng, chính quyền đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước nhằm góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, phát triển địa phương, trong đó chú trọng biện pháp lấy “xây” để “chống”, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy “tích cực đẩy lùi tiêu cực”…


Dịp này, Huyện ủy Châu Thành khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích trong công tác nắm DLXH.

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34168034