Truy cập hiện tại

Đang có 318 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục đổi mới định hướng dư luận xã hội để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(TUAG)- Sáng ngày 01/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dư luận xã hội (DLXH), hoạt động ban chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp trong tỉnh tại Huyện ủy Châu Phú.
 
Chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nghe báo cáo và 05 ý kiến tham gia thảo luận của các địa phương, đơn vị. Có thể nói, công tác DLXH và hoạt động BCĐ 35 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến hết sức tích cực, hiệu quả mang lại ngày càng rõ nét.

Trong quý II/2022, công tác tham mưu BCĐ 35 các cấp được quan tâm chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn. Công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng tiếp tục được tăng cường, tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả, bài bản, khoa học. Nhóm chuyên gia 35 tỉnh và lực lượng nòng cốt các cấp hoạt động đúng quy chế, mang lại hiệu quả cao; nhiều địa phương, ban, ngành, đoàn thể các cấp cũng quan tâm, chú trọng nhiều hơn đến công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 

Các đại biểu dự hội nghị

Việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được các địa phương, đơn vị quan tâm chú trọng, cụ thể hóa bằng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Việc nắm bắt DLXH đã trở thành kênh thông tin quan trọng, là nhu cầu thường trực trong hoạt động lãnh đạo, điều hành địa phương, đơn vị; là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, thường xuyên đổi mới, tổ chức thêm nhiều kênh để nắm bắt, tiếp thu phản ánh của dư luận; thực hiện tốt cơ chế, hoạt động đối thoại, gặp gỡ, tiếp dân, để lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân để kịp thời giải quyết, phản hồi. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong giải quyết, phản hồi DLXH được quan tâm, nhịp nhàng và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Công tác điều tra xã hội học tiếp tục được đổi mới, theo hướng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra, khảo sát, hiệu quả mang lại khá cao.
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh Trần Thị Thanh Hương kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh Trần Thị Thanh Hương biểu dương những nỗ lực và ghi nhận kết quả đã đạt được thời gian qua của các ngành, các cấp trong tỉnh. Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị, để công tác DLXH, tham mưu BCĐ 35 các cấp đạt được kết quả tích cực hơn nữa, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đề nghị quan tâm một số nội dung: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án 07- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác DLXH trên địa bàn, đơn vị; thực hiện tốt công tác dự báo, nắm bắt, phản ánh tình hình DLXH trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực; công tác DLXH phải gắn chặt với hoạt động BCĐ 35; đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống nhất là trên môi trường mạng... nhằm kịp thời định hướng dư luận. (2) Chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. (3) Trong hoạt động tham mưu BCĐ 35 các cấp, cần bám sát, thực hiện tốt các chỉ đạo, định hướng của Trung ương; kế hoạch hoạt động năm 2022 của BCĐ 35, nhóm chuyên gia 35, lực lượng nòng cốt các cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tiếp tục tham mưu cấp uỷ củng cố, kiện toàn BCĐ, lực lượng tham gia đấu tranh; nghiên cứu mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, tham gia đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc và quan điểm sai trái, thù địch. (4) Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 các cấp tham mưu cho thành viên BCĐ được phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ…

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27163195