Truy cập hiện tại

Đang có 192 khách và không thành viên đang online

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Chi bộ Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra - Tư pháp huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2020-2025

(TGAG)- Sáng 20/5/2020, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra- Thanh tra - Tư pháp huyện Châu Phú tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra - Tư pháp là chi bộ ghép của 3 cơ quan: Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp với 15 đảng viên.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao và biểu dương công tác tổ chức đại hội của chi bộ đã thẳng thắn nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân, phương pháp khắc phục; công tác chuẩn bị Đại hội chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời trong thời gian tới để phát huy được những thắng lợi trong nhiệm kỳ tới các đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm và đặt lên hàng đầu việc “Nâng cao trách nhiệm nêu gương”, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu; thực hiện công tác tư pháp - pháp luật phải nhanh chuẩn - chỉnh và đúng; thanh tra - kiểm tra thực hiện nghiêm đúng quy trình; công tác ủy ban kiểm tra phải công tâm, khách quan và chính trực.

Trong nhiệm kỳ qua; đã kiểm tra các tổ chức, đảng viên, nội dung kiểm tra bám sát  tập trung vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 101- QĐ/TW… qua đó đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng, 101 đảng viên. Đã triển khai thực hiện 42 cuộc thanh tra; trong đó có 10 cuộc thanh tra lĩnh vực kinh tế - xã hội, 06 cuộc thanh tra về quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, 09 cuộc thanh tra trách nhiệm, 01 thanh tra doanh nghiệp, 02 thanh tra về đất đai và 14 thanh tra đột xuất, đã tiến hành xử lý 100% các tập thể, cá nhân vi phạm; Tư pháp đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.


Đại hội đã bầu Ban Chi ủy chi bộ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Duy Đức - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Chánh thanh tra huyện đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội thống nhất đề ra 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, công chức và người dân am hiểu thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ và trong các quan hệ xã hội./.
                                      
Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16689063