Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã Tân Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, tốt đẹp

(TGAG)- Trong 2 ngày 18-19/5/2020, Đảng bộ Quân sự thị xã Tân Châu tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã Nguyễn Đắc Tài; Chủ tịch UBND thị xã, Huỳnh Quốc Thái; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; Chỉ huy trưởng Ban CHQS 14 xã - phường và cùng 34 đại biểu là đảng viên của Đảng bộ Quân sự thị xã tham dự đại hội.  


Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bậc như: Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ từng bước vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương, góp phần củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, sắp xếp Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên ngày càng đi vào nền nếp, đã xếp nguồn đạt 99,88% nhu cầu động viên; tỷ lệ đảng viên đạt 16,46%, tăng 7,49% so với nhiệm kỳ trước. Xây dựng lực lượng DQTV đạt tỉ lệ 1,06% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 21,78%, tăng 3,52% so với nhiệm kỳ trước. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện.

Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; công tác tuyển quân, tuyển sinh, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh luôn đạt chỉ tiêu; các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm Hậu cần - Kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Phong trào thi đua quyết thắng đơn vị luôn được xếp nhất, nhì trong cụm (05 huyện, thị xã, thành phố) biên giới. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường theo hướng đoàn kết, dân chủ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) được quan tâm thực hiện thường xuyên. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng hàng năm, có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Các đại biểu tham gia biểu quyết

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự thị xã Tân Châu đã đề ra 6 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể là duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ, quân số trực thường xuyên từ 90% trở lên, trong các cao điểm 100% quân số hiện có; 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV đạt 99,88%, xếp đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80% trở lên; tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 16,96%; kết quả huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi trở lên; có 50% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Giáo dục QP-AN đạt chỉ tiêu cho từng đối tượng. Quân số khỏe đạt 99% trở lên. Phấn đấu 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã Nguyễn Đắc Tài đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Quân sự thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bí thư Thị ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự thị xã cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân đội về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương; thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng, giáo dục kiến thức Quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác diễn tập, huấn luyện theo kế hoạch; giữ gìn ANCT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trên tuyến biên giới. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, nhằm tạo sự đột phá mạnh mẽ vào các khâu yếu, mặt yếu. Chăm lo xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng.   

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt trước Đại hội

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thị xã Tân Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và 02 đồng chí đương nhiên (Bí thư Thị ủy và Chủ tịch UBND thị xã) được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự thị xã theo quy định (Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thị xã gồm 7 đồng chí). Đại hội, cũng đã bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607392