Truy cập hiện tại

Đang có 278 khách và không thành viên đang online

Đại hội XIII của Đảng

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy An Phú về công tác chuẩn bị đại hội Đảng

(TGAG)- Ngày 18/3, đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện An Phú, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện, cấp xã.Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy An Giang về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, công tác tổ chức thực hiện các phần việc chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã, huyện trên địa bàn huyện An Phú đến thời điểm hiện tại cơ bản hoàn chỉnh và đáp ứng yêu cầu. Tiểu ban văn kiện đã cơ bản hoàn tất các văn kiện như: Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện; dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy cơ bản hoàn chỉnh theo lộ trình đã đề ra, cũng như lấy ý kiến đóng góp chi đảng bộ cơ sở, trực thuộc, các tầng lớp nhân sỹ, trí thức và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện và cơ sở đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và hướng dẫn thực hiện đúng quy trình. Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp cũng được quan tâm thực hiện đúng yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, cho rằng, đại hội đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, do đó, qua khảo sát, Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp của huyện An Phú. Cả hai mặt văn kiện, nhân sự chuẩn bị đại hội đều rất quan trọng. Trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá mặt làm được, đánh giá nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, chỉ ra hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp, khắc phục.

Đại hội đảng các cấp cũng là dịp để huyện xác định mũi nhọn phát triển, khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, phải dựa vào lợi thế để xác định tiềm năng, thế mạnh nhất là hai lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế biên mậu, cần cân đối tiềm lực; cần định hướng đúng, lựa chọn phương pháp thực hiện xác hợp, lợi thế cạnh tranh. Do vậy, chủ đề đại hội phải mang tầm bao quát, định hướng phát triển phải có tầm nhìn xa, trông rộng và xác định vị trí của huyện đang ở đâu để phát triển; khâu đột phá phát triển phải rõ ràng trong đề cương báo cáo chính trị. Văn kiện đại hội phải bám sát hơi thở cuộc sống, người dân cần phải quan tâm đến những nội dung văn kiện. Tất cả công tác đảng, đại hội phải sát yêu cầu thực tiễn nhân dân, không thể tách rời với nhu cầu của người dân, phải thấy rõ tất cả các phần việc của Đảng, Nhà nước nhằm mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân.

Hải Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21181042