Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Biển và Hải đảo Việt Nam

Thoại Sơn: Tuyên truyền tình yêu, biển đảo trong nhà trường

(TGAG)- Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Chính vì thế, công tác tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình hiện nay.
   
Nhằm tăng cường công tác giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho các em học sinh, Trường THCS Bình Thành - huyện Thoại Sơn. Công Đoàn xã Bình Thành phối hợp với nhà Trường đã xây dựng mô hình bản cột mốc đảo Trường Sa và Hoàng sa trong khuôn viên nhà trường. Kinh phí xây dựng với tổng số tiền trên 6 triệu đồng, từ nguồn vận động mạnh thường quân của công đoàn xã.


Thầy và trò Trường THCS Bình Thành sau khi hoàn thành công trình

Thầy Đổ Quốc Tuấn – Hiệu trưởng trường THCS Bình Thành cho biết: “Không phải ai cũng có điều kiện được đặt chân đến Hoàng Sa và Trường Sa. Do đó, chúng tôi xây dựng Bản cột mốc với đầy đủ thông tin về kinh độ, vĩ độ, thông qua mô hình này nhà trường mong muốn giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu biển, đảo cho các thế hệ học sinh, giúp các em hiểu được sự hy sinh to lớn trong việc giữ gìn chủ quyền biển, đảo của các thế hệ cha, anh đi trước, từ đó nhận thức đúng đắn về biển, đảo quê hương, mai sau góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”./.

Trần Văn Cải
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30268150