Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Chuyên mục bầu cử

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Tân Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(TUAG)- Chiều ngày 02/7, HĐND thị xã Tân Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định công tác nhân sự HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân và một số vấn đề khác có liên quan.

Đến dự có đại diện HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; ông Trương Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Nguyễn Ngọc Vệ - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; ông Huỳnh Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.Theo đó, các đại biểu HĐND thị xã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 -2026, thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Thị ủy đắc cử Chủ tịch HĐND thị xã; ông La Hồng Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đắc cử Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Văn Ny - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy được bầu làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã; ông Nguyễn Hồ Vũ Linh - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã; ông Phan Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế - xã hội; ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã và các Ủy viên Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã.Ông Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Thị ủy,  Chủ tịch HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 phát biểu ý kiến trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao: “Kỳ họp lần thứ nhất, HĐND thị xã diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân thị xã, bản thân tôi cùng tập thể Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã sẽ luôn cố gắng hết sức mình cùng với các vị đại biểu HĐND thị xã phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND theo quy định của Hiến pháp và Pháp  luật, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các thế hệ tiền nhiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã, thường xuyên liên hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến HĐND thị xã và cấp trên; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, UB MTTQVN thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ. Chúng tôi xin hứa sẽ ra sức đoàn kết, thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn tại kỳ họp, trong sinh hoạt Tổ đại biểu và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thị xã trên mọi lĩnh vực. Nhất là hoạt động giám sát UBND thực hiện Nghị quyết về phát triển KTXH – QPAN của thị xã, trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong việc đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp, linh hoạt và huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025”.Cũng tại kỳ họp, bầu Ông Nguyễn Ngọc Vệ - Phó Bí thư Thị ủy làm Chủ tịch UBND thị xã và các Phó Chủ tịch UBND thị xã là ông Đặng Văn Nê, ông Trần Hoàng  Hải, bà Trần Thị Hòa Bình và 14 Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Vệ - Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao: “Để hoàn thành nhiệm vụ được giao cá nhân tôi và tập thể UBND thị xã sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, giữ vững nguyên tắc, kỉ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương. UBND thị xã mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Thị ủy, UBND tỉnh, sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND và cử tri toàn thị xã, sự quan tâm chia sẻ, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ, sự phối hợp có hiệu quả của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã. Trong quá trình thực hiện, UBND thị xã sẽ phát huy dân chủ, công khai, minh bạch mọi vấn đề. Tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là trí tuệ tập thể của các thành viên Ủy ban thực hiện mục tiêu kép. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, trong đó có 04 Nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội thị xã 2021-2026. Phấn đấu xây dựng thị xã trở thành thành phố một nơi đáng sống với con người Tân Châu luôn khát vọng vươn lên, tràn đầy nghĩa tình”.

Bên cạnh đó, đã tiến hành bầu 26 thành viên vào Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thị xã cũng đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND, nội quy kỳ họp; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, đúng luật định, tin tưởng rằng, các vị đại biểu HĐND khóa mới xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân đã bầu chọn, sẽ là người đại diện cho tiếng nói, quyền và lợi ích chính đáng Nhân dân và xây dựng quê hương Tân Châu sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp – văn minh.

Huyền Thoại, Minh Quý
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
25057563