Truy cập hiện tại

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Chuyên mục bầu cử

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân - Một nhiệm kỳ đổi mới và trách nhiệm

(TUAG)- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phú Tân đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; khẳng định được vị trí, vai trò và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, cải tiến, tiết kiệm và hiệu quả. Đây là yếu tố quyết định nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện. Dưới dây là ý kiến nhận xét của một số đại biểu:

* Đại biểu Nhan Thị Ngọc Minh, Chủ tịch HĐND xã Phú Lâm

 
Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐND huyện Phú Tân đã cụ thể hóa nghị quyết Huyện ủy một cách kịp thời và phù hợp. Điều đó được chứng minh qua mỗi kỳ họp HĐND huyện ban hành nhiều nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và các giải pháp cụ thể để UBND huyện, các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

Đồng thời, các giải pháp mà nghị quyết HĐND huyện đưa ra rất cụ thể, nhờ lắng nghe ý kiến của bà con cử tri, bởi mục tiêu mà nghị quyết hướng tới chính là lợi ích của người dân, cho nên lắng nghe để đưa ra giải pháp là điều cốt yếu nhất. Kết quả của điều đó thể hiện thông qua sự đồng tình ủng hộ của người dân và bộ mặt của huyện ngày một khang trang hơn, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng lên. Như vậy, điều đó đã chứng minh nghị quyết của HĐND đã đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao nhất.

Thông qua việc tham dự và theo dõi các kỳ họp HĐND huyện, tôi đồng tình cao về phương pháp điều hành của Thường trực HĐND huyện. Chương trình kỳ họp đã bố trí hợp lý, dành nhiều thời gian để đại biểu HĐND huyện thảo luận và chất vấn. Đặc biệt, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã “mổ xẻ” nhiều vấn đề cử tri quan tâm và thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn, đầy trách nhiệm của các đại biểu. Qua đó, cho thấy hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ qua ngày càng có nhiều đổi mới, đi sâu vào thực tiễn, góp phần tạo sự kết nối, tin tưởng trong quần chúng nhân dân.

Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, tập thể HĐND huyện tiếp tục là những đại biểu dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để đưa ra những giải pháp thực hiện Nghị quyết HĐND bằng chính những việc làm thiết thực, hiệu quả để đưa kinh tế - xã hội huyện nhà ngày một phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

* Đại biểu Lăng Thoại Xuân, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa

 
Nhiệm kỳ 2016-2021, trong điều kiện có những thuận lợi nhất định, song cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do tác động của thiên tai, dịch tả heo Châu phi và đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân. Song, tập thể HĐND huyện Phú Tân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với Nhân dân, phục vụ Nhân dân và vì Nhân dân; HĐND huyện Phú Tân đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp: Công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức, điều hành, chất vấn, hoạt động giám sát, quy trình ban hành nghị quyết của HĐND được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Việc quyết định những vấn đề quan trọng của HĐND có nhiều đổi mới, đã bám sát yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện đã tổ chức nhiều cuộc giám sát, qua đó đã kịp thời, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND huyện đã có bước cải tiến về cách làm, đề cao trách nhiệm của Thường trực, các ban và từng đại biểu HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; chất lượng kỳ họp của HĐND được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động; vai trò, vị trí của HĐND được khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu lộ trình xây dựng NTM theo nghị quyết của huyện, trong nhiệm kỳ mới 2021-2026, từng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực thảo luận, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân đang quan tâm, những vấn đề lớn, vấn đề khó của huyện và các địa phương để bàn các giải pháp thực hiện có tính đột phá, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ  2020-2025, nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện đề ra.

* Đại biểu Nguyễn Thanh Tuyến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

 
Hơn 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, phát triển kinh tế nông thôn và chuyển dịch cơ cấu cây trồng được tập trung lãnh đạo; kinh tế nông nghiệp từng bước hình thành, thay đổi dần tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần góp phần thúc đầy tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng NTM.

Huyện hiện có 106 mô hình, gồm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản (hiện có 02 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt OCOOP 03 sao). Diện tích cây ăn trái hiện nay là 573,91 ha so năm 2019 tăng 182,6 ha; sản lượng cuối 2020 là 4.069 tấn;  lợi nhuận (tùy loại cây) tăng từ 1,45 – 1,7 lần so trồng màu và từ 1,9 – 3,5 lần so trồng lúa; có 208,52 ha tưới phun, tưới nhỏ giọt trên cây ăn trái, rau màu, tăng  so 2019 là 81,96 ha.

Diện tích cây màu hiện nay là 922 ha (tăng so cùng kỳ 81,52 ha, so kế hoạch là 222,2 ha); duy trì, mở rộng vùng sản xuất rau màu an toàn 5,9 ha (Tân Trung). Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Trung có 39 thành viên, vụ Đông Xuân liên kết sản xuất tiêu thụ 18,1 ha đậu nành rau (đạt 100% diện tích liên kết). Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao của huyện biến động động từ 1.300 – 3.500 ha/vụ tập trung các xã Phú Hiệp, Phú Long, Long Hoà và Hoà Lạc. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục định hướng vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện. Năm 2019, có 07 công ty, doanh nghiệp liên kết 07 HTX thu mua 2.666,3/3.265,7 đạt tỷ lệ 81,6%. Năm 2020, có 04 công ty, doanh nghiệp liên kết 07 HTX thu mua 1.978/2.426,8 đạt tỷ lệ 81,5%.

Nhiệm kỳ 2016-2020, tập thể HĐND huyện gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri; chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cuộc họp định kỳ; chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận; có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế cho HĐND, UBND trong quyết định các vấn đề quan trọng của huyện, chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng pháp luật. Nhiều ý kiến, kiến nghị được cử tri đồng tình, UBND huyện và các ngành tiếp thu, thể hiện vào nội dung các nghị quyết, phương hướng, giải pháp về kinh tế xã hội của UBND huyện, trong nội dung các văn bản trả lời chất vấn, phát biểu, giải trình, tiếp thu trực tiếp tại hội trường của thủ trưởng các ngành chức năng. Qua đó, tạo được không khí sinh hoạt dân chủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, cử tri bầu được các vị đại biểu có đầy đủ đức và tài; tập thể HĐND luôn đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, trách nhiệm với nhiệm vụ và cử tri, thực hiện tốt sự nghiệp đổi mới kinh tế - chính trị; đáp ứng lòng mong mỏi của Nhân dân…

* Ông Phạm Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Phú Tân

 
Trong suốt nhiệm kỳ hoạt động, HĐND huyện không ngừng phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã thông qua 96 nghị quyết liên quan phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự của HĐND. Đặc biệt, ban hành các nghị quyết chuyên đề của kỳ họp HĐND bất thường, nhằm giải yêu cầu cấp bách phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện. Nhìn chung, các nghị quyết của HĐND huyện được ban hành đúng theo thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm được đại biểu và cử tri quan tâm. Đặc biêt là giám sát chuyên đề tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi cộm, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của cử tri, như: Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, giải quyết việc làm, việc thanh toán bảo hiểm y tế, cất nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, vấn đề cung cấp điện, nước sinh hoạt cho Nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh trên người...

Hoạt động tiếp xúc cử tri: Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các vị đại biểu HĐND và đại diện UBND huyện, xã có mặt tại buổi tiếp xúc ghi nhận và trả lời thỏa đáng tại các buổi tiếp xúc, đây là điểm nổi bật nhằm đối thoại giải quyết nhanh những yêu cầu chính đáng của Nhân dân theo thẩm quyền. Thường trực HĐND huyện tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính khi công dân có yêu cầu, tiếp nhận các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị của tổ chức, công dân, tiến hành theo dõi và chuyển đến các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết…

Với những kết quả trên, hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ qua đã góp phần vào việc thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong huyện./.
   
Trần Văn Hai
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
19074000