Xây dựng Đảng

Những điểm mới về đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng
26-07-2016 | 14:22    (lượt xem:1140)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không trong giai đoạn trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta. Nói về nhiệm vụ đối ngoại, trong phần đánh giá về thành tựu, văn kiện nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta đã đạt được 4 kết quả quan trọng, đó là:
Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
12-07-2016 | 09:43    (lượt xem:1125)

(TGAG) - Kế thừa những nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XI còn giá trị, Đại hội XII đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp, so với Đại hội XI, Đại hội XII đều có sự bổ sung, phát triển. Cụ thể như sau:
Những điểm mới của chủ đề Đại hội XII của Đảng
11-07-2016 | 08:06    (lượt xem:1045)

(TGAG)- Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Các văn kiện được Đại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh: 08 năm liền đạt trong sạch vững mạnh
10-07-2016 | 10:38    (lượt xem:887)

(TGAG)- Chiều ngày 07/7/2016, Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức tổng kết 08 năm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và triển khai hoạt động 06 tháng cuối năm 2016. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Quốc Việt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng.
Đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
29-06-2016 | 09:31    (lượt xem:987)

(TGAG)- Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với từng địa phương, từng ngành và cả nước trong giai đoạn 5 năm tới.
Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
25-04-2016 | 15:46    (lượt xem:1140)

(TGAG)- Đảng bộ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh hiện có 62 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ gồm: Hình sự, Dân sự, Kinh tế - Lao động, Hành chính - Văn phòng và chi bộ Giám đốc kiểm tra - Tổ chức cán bộ. Năm 2015 vừa qua, Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo cán bộ, công chức TAND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Đảng cùng đất nước vào xuân
15-02-2016 | 14:27    (lượt xem:1159)

(TGAG)- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh nước mất, nhà tan! Trước đó, nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp với mấy trăm cuộc khởi nghĩa, diễn ra sôi nổi từ Nam chí Bắc. Tất cả đều sáng ngời tinh thần yêu nước. Song đều lâm vào bế tắc và cuối cùng đều thất bại. Đó là sự bế tắc và thất bại về đường lối. Tình hình đen tối như không có đường ra. Nhân dân bị đọa đày, vùi dập: “chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”...
Tươi thắm sắc xuân, ấm lòng dân – ý Đảng
07-02-2016 | 22:22    (lượt xem:1155)

Mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp! Mừng đất nước tràn ngập sức Xuân bước vào năm mới 2016! Toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta vững tin hướng đến tương lai, tiếp tục hành trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
Tịnh Biên: Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
27-01-2016 | 09:22    (lượt xem:1351)

(TGAG)- Ngày 26/01/2016, Huyện ủy Tịnh Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngoạt -Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, HĐND-UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã-thị trấn, Bí thư đảng bộ, chi bộ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Bùi Thiện Tâm -Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.
Hệ thống chính trị cấp xã thực hiện xây dựng nông thôn mới
28-12-2015 | 07:54    (lượt xem:1372)

(TGAG)- Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, quan trọng do Đảng và Nhà nước đề ra và tiến hành trên phạm vi cả nước. Ở An Giang, sau gần 4 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng.
"Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
07-12-2015 | 18:28    (lượt xem:1471)

Phát biểu tại Đại hội thi đua chiều 7/12, sau khi phân tích những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong nước, khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động thi đua giai đoạn 2016-2020.
Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới
05-10-2015 | 08:10    (lượt xem:2136)

(TGAG)- Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Từ khi đổi mới đến nay, chủ trương của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong nhiều Nghị quyết. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.
Vấn đề nhân sự trong xây dựng Đảng
25-09-2015 | 09:25    (lượt xem:1233)

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng:

Đảng lãnh đạo đất nước bằng thực hiện hai nhiệm vụ chính: Thứ nhất, đề ra đường lối chính trị cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước theo mục tiêu cơ bản: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhằm đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân, trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thứ hai, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ tinh thần và năng lực thực hiện đường lối chính trị trên.
Số lần xem các bài viết
7840158