Truy cập hiện tại

Đang có 122 khách và không thành viên đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020

(TGAG)- Trong 02 ngày 03 và 04/12, Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15,  nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đến dự, có ông Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Trần Văn Gan- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.


Trong năm 2018, huyện Tịnh Biên đã nỗ lực hoàn thành tốt Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong số 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 15 chỉ tiêu đó là: tỷ lệ BHYT toàn dân và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 01 ha đất canh tác; tổng mức bán lẻ hàng hóa, thu ngân sách; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi; số lao động được giới thiệu, giải quyết việc làm; lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo; trẻ suy dinh dưỡng; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị…. Còn 02 chỉ tiêu chưa đạt là học sinh bỏ học bậc THPT và tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân. Điểm nổi bật của huyện trong năm 2018 là thực hiện hiệu quả chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đầu tư các công trình thủy lợi vùng cao, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển đô thị; chủ động triển khai các nguồn vốn đầu tư xây dựng đạt chỉ tiêu đề ra với nguồn vốn trên 06 tỷ đồng; tổ chức các chuyên đề trọng tâm về công tác giảm hộ nghèo; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỹ luật, kỷ cương. Từ đó, nhiều lĩnh vực được nhân dân đồng tình ủng hộ;  lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vấn đề học sinh bỏ học giữa chừng, công tác phòng, chống dịch bệnh.v.v…


Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Gan- Bí thư huyện ủy biểu dương và ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Để thực hiện tốt hơn trong năm 2019, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát huy các công trình thủy lợi đã đầu tư xây dựng; nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong nông nghiệp; khai thác tiềm năng, lợi thế kinh tế biên giới; quan tâm đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ và làng nghề truyền thống giữ vững và nâng chất những xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng,phát huy đoàn kết nội bộ; đảm bảo ổn định quốc phòng, an ninh./.

Thu Nga - Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23301786