Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Năm 2025 An Giang cơ bản thực hiện xong việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện và cấp xã không là người địa phương

(TGAG)- Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng); Bí thư Tỉnh ủy An Giang kết luận hội nghị.


Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, ngày 12/11/2018. Bí thư  khẳng định, vấn đề cán bộ hiện nay là quan trọng, quyết định thành công cho việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), cần đánh giá khách quan, toàn diện cán bộ của từng ngành, từng cấp, địa phương về mặt mạnh, mặt hạn chế để có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng tầm cán bộ đáp ứng được yêu cầu của tình hình. Phải xem chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là quan trọng, thường xuyên, không chỉ là công việc trước mắt, mà là lâu dài, với yêu cầu phải tích cực quyết liệt, nhưng không chủ quan, nóng vội.

Cần thực hiện việc nâng chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có đạt yêu cầu về trình độ, quan tâm cả về năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời hoàn thiện thêm động lực phấn đấu của lực lượng cán bộ, bằng biện pháp bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Chú trọng dự nguồn cán bộ trong thời gian sắp tới, đảm bảo cán bộ phải làm được nhiều việc, và phải tính toán công tác cán bộ trong thời gian 5 năm, 10 năm và 20 năm tới./.

P.V
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23302111