Truy cập hiện tại

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng)

(TGAG)- Sáng ngày 12/11/2018, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) để cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy nhằm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Chủ trì hôi nghị có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Tại hội nghị, đại biểu đã nghe lãnh đạo tỉnh trình bày 3 dự thảo: Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghi quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.


Sau khi nghe trình bày 03 dự thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nội dung trọng điểm cần tập trung nghiên cứu và thảo luận tại hội nghị. Trong đó, các nghị quyết về công tác cán bộ, cũng như chính sách đối với cán bộ có vai trò quan trọng và ý nghĩa lâu dài, tạo chuyển biến lớn đối với các mặt công tác của địa phương. Đồng chí đề nghị, các cấp, các ngành cần nghiên cứu nội dung Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, dựa trên điều kiện thực tế, ưu điểm, hạn chế của đơn vị, địa phương. Từ đó, có sự đánh giá, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; cung cấp nguồn cán bộ chiến lược có đủ phẩm chất và năng lực cho Trung ương.

Chiều cùng ngày hội nghị sẽ bế mạc, Tuyên giáo An Giang sẽ tiếp tục thông tin: Năm 2025 An Giang cơ bản thực hiện xong việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện và cấp xã không là người địa phương
 
Hữu Trực  
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22451533