Truy cập hiện tại

Đang có 138 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm đảng viên năm 2017

(TGAG)- Sáng nay 28/11, Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 đến các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Xe - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Theo đó, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn 27 của Ban Tổ chức Trung ương, có bổ sung thêm nội dung kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên theo tinh thần nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Khi đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên cần gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Cấp ủy cấp trên gợi ý đúng, trúng nội dung kiểm điểm (bằng văn bản) và yêu cầu tập thể, cá nhân hoàn thành báo cáo giải trình nội dung gợi ý trước khi tiến hành kiểm điểm. Trong quá trình kiểm điểm, nếu phát hiện tập thể, cá nhân có biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thì dừng việc kiểm điểm để kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời theo quy định. Về bản kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thực hiện đúng theo hướng dẫn, nhưng việc lấy ý kiến đánh giá, nhận xét nơi cư trú đảng viên được thực hiện theo mẫu mới Hướng dẫn 09-HD/BTCTW.

Việc đánh giá phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân yêu cầu phải đảm bảo thực chất, phù hợp với ưu, khuyết điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, tập thể còn nhiều hạn chế, khuyết điểm nhưng 100% cá nhân vẫn được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc cá nhân có yếu kém, khuyết điểm nhưng vẫn phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ… Thời gian tiến hành kiểm điểm, phân loại được tiến hành theo các trình tự từ nay đến tháng 1/2018.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 đúng theo trình tự, hướng dẫn và thời gian quy định. Đặc biệt, mỗi tập thể cá nhân căn cứ vào chương trình hành động, các bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017 của cá nhân để tự phê bình và phê bình một cách cầu thị, nghiêm túc; khắc phục tình trạng thời gian tổ chức kiểm điểm ngắn, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm điểm…

Bích Vân
Số lần xem các bài viết
8702591