Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng triển khai nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017

(TGAG)- Sáng ngày 18-7-2017, Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Xe - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Báo cáo đã khẳng định, sáu tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy Đảng và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; trong đó, tham mưu nhiều giải pháp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chương trình hành động nâng cao chỉ số (PCI) và (PAPI); Chương hành động Tỉnh ủy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị 07 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới và Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với nội dung của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm”; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Chỉ thị 32 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị  09 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Tổng kết 10 năm về Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổng kết về tổ chức và hoạt động của Đảng ủy Khối theo Quy định số 293; Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Sơ kết Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định kết nạp 147 đảng viên mới; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội của 40/243 chi bộ dưới cơ sở đại hội nhiệm kỳ 2017-202; hoàn thành sưu tra, xác minh 45 hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ; Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2017; đã giải quyết 5 đơn, qua đó đã khiển trách 02 viên chức không phải là đảng viên), 03 đơn tố cáo sai, 01 đơn không thuộc thẩm quyền; Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, quyết định cho ra khỏi đảng 01 trường hợp theo nguyện vọng cá nhân; xóa tên trong danh sách đảng viên 03 trường hợp do vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ cũng còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục: công tác xây dựng Đảng tại một số ít chi, đảng bộ cơ sở chưa quan tâm đúng mức: nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi còn hạn chế, trong cuộc họp còn ít ý kiến đóng góp; báo cáo tháng không nêu những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm;…

Các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự hội nghị diễn ra hết sức dân chủ, nghiêm túc; tập trung khẳng định, làm rõ những kết quả đạt được để phát huy và nhân rộng; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có các biện pháp khắc phục, sửa chữa; đồng thời bổ sung các giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã tổ chức trao thưởng cho 46 tập thể và 78 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017.


Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xe - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng trong Khối cần tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, trong đó trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); tham dự Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tổ chức thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 trong toàn Đảng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ trọng tâm là sinh hoạt theo chuyên đề; đẩy mạnh công tác quản lý đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chú trọng giám sát thường xuyên; lãnh đạo các đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuấn Linh
Thống Kê

Đang có 152 khách online

Số lượt xem : 6969289