Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020)

(TGAG)- Ngày 27-6, khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) thông qua các vấn đề cơ bản trong phát triển kinh tế,văn hóa – xã hội như tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng,


Quang cảnh hội nghị
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Thông qua các phần việc quan trọng chủ trương xét chọn huyện nông thôn mới...
Sáu tháng đầu năm 2016, kinh tế tỉnh An Giang tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, trong đó khu vực nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 31,22%, công nghiệp xây dựng chiêm14,1% và thương mại dịch vụ là 54,68%. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng hơn 5% so cùng kỳ 2015. Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội dược đảm bảo. Riêng phát triển kinh tế cửa khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đạt 60,5 triệu USD tăng 14,33% so cùng kỳ nâng tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt hơn 560 triệu USD. Thu ngân sách địa bàn đạt gần ba nghìn tỷ đồng, đạt 62,5%...

Phó chủ UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2016

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung mọi nỗ lực triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch vùng chuyên canh hàng hóa và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh giải ngân, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.
 

Đại biểu dự hội nghị
Song song đó, Tỉnh ủy An Giang cũng xác định tập trung thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá gồm: Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung khâu giảm thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Đầu tư và đáp ứng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế nhất là lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến... cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút và phát triển mạnh các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Bảo Trị - Ngọc Minh
Số lần xem các bài viết
8647489