Truy cập hiện tại

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân họp đóng góp các văn bản chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện

(TUAG)- Sáng ngày 16/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị mở rộng để cho ý kiến và thống nhất nội dung các văn bản chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, tham gia đóng góp các ý kiến quan trọng để các ngành hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện như: Tờ trình quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng năm 2021 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020, báo cáo điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện và các ngành cần điều chỉnh lại những nội dung mà các đại biểu đã đóng góp cho phù hợp; đồng thời tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội…

Cao Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21674996