Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Nhiều mô hình mới thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW

(TGAG)- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Hữu Phép cho biết: Đến nay, tỉnh An Giang đã xuất hiện nhiều nhân tố, mô hình mới hiệu quả qua thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả).

Thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện tại TP. Long Xuyên và huyện Châu Phú. Tiến hành sáp nhập Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND tại TP. Long Xuyên và huyện Châu Phú để tạo thuận lợi trong công tác tham mưu cho Bí thư-Chủ tịch UBND. Thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã tại 84/156 đơn vị (chiếm 53,85%), nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng khóm, ấp tại 888/888 khóm ấp (chiếm 100%).

Đặc biệt, tỉnh phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 143 cán bộ dự nguồn Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2020-2025); phối hợp Học viện Chính trị khu vực II mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 204 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

H.C
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15654873