Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Tịnh Biên triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

(TGAG)- Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND 14 xã thị trấn.

Theo đó công chức, viên chức được chuyển đổi với phương thức như: Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc danh mục chuyển đổi trong nội bộ cơ quan, đơn vị; chuyển đổi đối với công chức thuộc danh mục chuyển đổi giữa cơ quan chuyên môn này với cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp huyện về công chức cấp xã, công chức cấp xã về công chức cấp huyện (sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt); chuyển đổi giữa đơn vị sự nghiệp công lập này sang đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc UBND huyện; chuyển đổi công chức cấp xã này sang công chức cấp xã khác. Thời gian chuyển đổi đối với công chức, viên chức có thời gian giữ 1 vị trí công tác liên tục từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) thì phải thực hiện chuyển đổi; thời gian định kỳ chuyển đổi được xác định kể từ ngày quyết định tuyển dụng chính thức hoặc thời gian chính thức nhận nhiệm vụ ở vị trí công tác phải chuyển đổi đến ngày thực hiện chuyển đổi.

Qua việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhằm sắp xếp bố trí công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và nhu cầu thực tế của cơ quan đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong công việc; đồng thời góp phần bảo vệ nội bộ, phòng ngừa vi phạm nội quy, kỷ luật và vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16134412