Truy cập hiện tại

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Huyện ủy Thoại Sơn trao quyết định cán bộ năm 2023

(TUAG)- Ngày 22/8/2023, Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn; đồng chí Lê Hữu Nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Dương Ngọc Lắm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đến tham dự.Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã trao quyết định điều động, phân công 10 cán bộ.

Điều động đồng chí Huỳnh Công Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Phú Hòa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thuận nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phân công phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến khi kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Phú Thuận, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động đồng chí Dương Hòa Nhã, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều động đồng chí Nguyễn Thiện Bảo, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch nhận nhiệm vụ tại phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Điều động đồng chí Lê Công Trang, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Trạch, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Điều động đồng chí Tăng Văn Tuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thoại Giang nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Trạch, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giới thiệu để HĐND xã Vĩnh Trạch bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Truyền, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Thoại Giang, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thoại Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phân công đồng chí Lê Hiếu Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phụ trách Trung tâm Chính trị huyện, trách nhiệm tiếp nhận và điều hành cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoan, Đại biểu HĐND huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vọng Thê đến công tác tại HĐND huyện để thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng các cán bộ đã được điều động, phân công nhận nhiệm về đơn vị mới, tiếp tục bắt tay cùng đơn vị mới thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội và mong muốn các đồng chí sẽ phát huy năng lực, sở trường, phẩm chất đạo đức của mình, tinh thần đoàn kết, cùng với đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
                  
Anh Thư, Kim Cương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35178228