Truy cập hiện tại

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Châu Thành trao quyết định công tác cán bộ

(TUAG)- Chiều ngày 09/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đến dự và trao quyết định có đồng chí Lê Phước Dũng - Bí thư Huyện ủy Châu Thành; đồng chí Võ Chí Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí nhận quyết định.
 


Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã trao quyết định:

Điều động đồng chí Nguyễn Đông Xuân - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy, đến nhận nhiệm vụ tại Liên đoàn Lao động huyện, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khối Dân vận Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và được thực hiện quy trình bầu giữ chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, nhiệm kỳ 2018-2023;

Điều động đồng chí Đặng Vũ Khang - Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng được chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Điều động đồng chí Lê Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành được chỉ định tham gia Chi ủy giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành.

Điều động đồng chí Trần Văn Bình Linh - Huyện ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường được chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 
Điều động đồng chí Nguyễn Vũ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện được chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Hà - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Văn phòng Huyện ủy chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điều động đồng chí Nguyễn Duy Hồng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đến nhận nhiệm vụ tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để thực hiện quy trình bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Phạm Thị Thu Dân - Huyện ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Đỗ Thi Lộc - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Dân tộc huyện đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban điều hành bến xe-tàu, chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Ban điều hành bến xe-tàu nhiệm kỳ 2020-2025 và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban điều hành bến xe-tàu huyện.

Điều động đồng chí Mai Thành Ngoan - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Dân tộc huyện chỉ định giữ chức Phó Bí thư Chi bộ phòng Nội vụ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Dân tộc huyện.
 


Phát biểu tại buổi Lễ trao quyết định, đồng chí Lê Phước Dũng - Bí thư Huyện ủy Châu Thành đã gửi lời chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời, cũng mong muốn các đồng chí với năng lực, ý chí phấn đấu, năng động sáng tạo của mình, đoàn kết, phát huy hết khả năng cùng với đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35130379