Truy cập hiện tại

Đang có 201 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Tịnh Biên: Sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

(TUAG)- Ngày 15/12, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tịnh Biên vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên của UBND tỉnh An Giang.
 

Theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên có chức năng thực hiện chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật...

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, của Ban Quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi công trình kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý…

Đồng thời, kế thừa tất cả các quyền, nghĩa vụ về tài chính, tài sản và tiếp tục thực hiện hoàn tất các công việc theo chức năng, nhiệm vụ mà Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tịnh Biên và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên đang thực hiện nhưng chưa hoàn tất.
 

Trao quyết định công tác cán bộ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cũng ra quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Huỳnh Văn Nga (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tịnh Biên) giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên kể từ ngày ký quyết định, thời gian giữ chức vụ được tính từ thời điểm bổ nhiệm vào chức vụ Phó Giám đốc tại đơn vị cũ; quyết định phân công ông Hứa Văn Tài, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên, phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên, có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056164