Truy cập hiện tại

Đang có 134 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

(TUAG)- Chiều ngày 11/8/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thoại Sơn tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Đỗ Tấn Kiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đã đến dự.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Thoại Sơn đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Phạm Minh Tâm; tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Bí thư Huyện ủy và tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Phạm Minh Tâm, Bí thư Huyện ủy.Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện Thoại Sơn đã bầu Phạm Minh Tâm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021); bà Nguyễn Thị Minh Kiều chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết: về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện, Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Anh Thư, Kim Cương
 
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28182969