Truy cập hiện tại

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Châu Đốc: Sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh và trao quyết định nhân sự

(TGAG)- Sáng ngày 2/3/2020, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc và trao quyết định cán bộ. Đến dự có ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc.Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc đã trao quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc; Quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc và trao các quyết định cán bộ:Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Linh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Lĩnh - Trưởng Đài Truyền thanh thành phố Châu Đốc giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc.
    
Quyết định điều động, bổ nhiệm bà La Thị Bích Loan - Phó trưởng Đài Truyền thanh thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc.

Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thúy Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc./.

Vân Anh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17510053