Truy cập hiện tại

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Một số kết quả về công tác Xây dựng Đảng năm 2014
17-01-2015 | 06:32    (lượt xem:3386)

(TGAG)- Năm 2014, các cấp ủy Đảng đã quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã đạt được một số kết quả:

Quan tâm tổ chức quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng
30-12-2014 | 13:41    (lượt xem:5032)

Ngày 30-5-2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng (Chỉ thị số 36-CT/TW). Theo đó, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2015; cấp trên cơ sở hoàn thành vào tháng 8-2015; cấp tỉnh và tương đương hoàn thành trong tháng 10-2015 và Ðại hội lần thứ XII của Ðảng sẽ được tổ chức vào quý I-2016. Ðây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ban Biên tập Thông tin Công tác Tư tưởng giới thiệu những nội dung chính của Chỉ thị số 36- CT/TW của Bộ Chính trị, như sau:

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120120