“Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đấu tranh khó nhất là chính bản thân”

(TGAG)- Sáng nay 5-1, Tỉnh ủy An Giang đã tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy An Giang về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Với 16 đảng bộ trực thuộc, 900 tổ chức cơ sở Đảng, 156 xã phường thị trấn... với hơn 58,5 nghìn đảng viên đang sinh hoạt chiếm 1,71% dân số toàn tỉnh, An Giang đã có sự chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng các cấp và phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội. Trong đó, đáng chú ý là công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hiện dưới nhiều hình thức, gắn chặt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Qua hàng trăm nghìn cuộc tuyên truyền trực tiếp, trên các phương tiện truyền thông đã tạo sự chuyển biến về nhận thức lẫn hành động của cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tỉnh cũng mạnh dạn thực hiện công khai công tác xử lý kỷ luật trong đảng, công khai và giảm các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong đạo tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, bố trí cán bộ công chức... Song song đó, qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã có 232 cán bộ vi phạm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó khai trừ 45 người ra khỏi Đảng...
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nhất là thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, xem đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng tuy nhiều khó khăn nhưng phải làm nghiêm túc, thường xuyên và có chiều sâu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ tiếp theo mà các cấp ủy, sở ban ngành, địa phương trong tỉnh cần quan tâm: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đấu tranh khó nhất là bản thân, là những người đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, đấu tranh với chính những cám dỗ, lợi ích là vô cùng gian khó. Quyền và những cơ chế trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các cơ quan tham mưu, giúp việc cho công tác trên phải thể hiện rõ. Công tác giám sát của các đoàn thể, nhân dân cần phát huy tác dụng hơn nữa. Những kết quả qua 10 năm thực hiện chương trình tuy tốt, nhiều việc nhưng không thể hài lòng vì tham nhũng, lãng phí luôn có nhiều biến thể, diễn biến phức tạp. Nó hiển hiện rõ nhất là sự trì trệ trong bộ máy như chỉ số năng lực cạnh tranh CPI của An Giang giảm những năm qua. Do đó, thời gian tới, chúng ta phải thực hiện kỳ được phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần phòng là chính. Những lãng phí phải nhìn nhận để sửa cả thời gian, nguồn lực, kinh phí... đều phải thực hiện chống, tránh. Cải cách hơn nữa công tác tư pháp, giảm đến mức thấp nhất án hủy, án sửa và không để án oan sai. Thi hành án tốt hơn. Sự lãnh đạo cấp ủy Đảng, vai trò người đứng đầu nêu gương phải tốt hơn. Phòng chống tham nhũng, lãng phí phải đi đôi cải cách thủ tục hành chính. Tạo điều kiện để toàn dân, toàn thể các cơ quan tổ chức, đoàn thể cùng chung tay giám sát, phản biện, phát hiện và chống tham nhũng, lãng phí...”.

Hải Anh
Số lần xem các bài viết
7840158