Truy cập hiện tại

Đang có 150 khách và không thành viên đang online

Ban Nội chính Trung ương kiểm tra công tác tiếp dân và giải quyết kiếu nại, tố cáo tại thị xã Tân Châu

(TGAG)- Sáng ngày 27/7, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác đến kiểm tra tại thị xã Tân Châu. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy, UBND thị xã và các ngành khối nội chính thị xã.
 

Thời gian qua, Thị ủy Tân Châu đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết kiếu nại, tố cáo đến các chi, đảng ủy cơ sở và chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm túc. Quan tâm và phối hợp tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra thị xã tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo đề án 1-1133 của UBND tỉnh cho hơn 4.000 lượt cán bộ công chức, viên chức trên toàn thị xã. UBND thị xã tiếp hơn 100 lượt người, UBND các xã phường tiếp gần 6.300 lượt người, Thanh tra thị xã tiếp 104 lượt người... UBND thị xã đã thụ lý 62 đơn thư của công dân. Qua đó, đã giải quyết 59 đơn, chưa giải quyết 3 đơn. UBND xã phường thụ lý hòa giải 95 đơn, trong đó hòa giải thành 53 đơn. Các phòng ban thị xã thụ lý 71 đơn, qua đó đã giải quyết 64 đơn, 4 đơn không giải quyết. Ngoài ra, UBND thị xã ban hành Quyết định thành lập Ban Tiếp công dân thị xã, ban hành quy chế phối hợp, nội quy, địa điểm tiếp công dân... Hàng năm, UBND thị xã xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thị xã, chủ tịch UBND các xã, phường về thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết thúc buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua. Đồng thời, đoàn mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và các ngành khối nội chính thị xã tăng cường hơn nữa công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến và tổ chức đối thoại trực tiếp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Kịp thời phản ánh các đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền cấp trên xem xét giải quyết đảm bảo lợi ích chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật./.

Lương Tuyết
Số lần xem các bài viết
8703103