Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

An Giang: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
29-09-2015 | 19:24    (lượt xem:3362)

Mười năm qua, các cấp ủy đảng, các ngành tỉnh An Giang đã tổ chức quán triệt cho 1.505 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” thông qua các buổi họp giao ban, họp đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt Ngày Pháp luật… Qua triển khai thực hiện, đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, chồng chéo trong công tác quản lý điều hành, kịp thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi và thay thế.
Tham nhũng - nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa
22-09-2015 | 14:56    (lượt xem:2122)

Ở nước ta hiện nay, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và quét sạch những kẻ thoái hóa, biến chất làm biến dạng quyền hạn và công vụ được nhân dân giao phó thì rất dễ nảy nòi một tầng lớp “tham quan ô lại mới” - một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang quyết tâm xây dựng.
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
14-02-2015 | 09:10    (lượt xem:3094)

(TGAG)- Năm 2014, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tích cực lãnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) và các văn bản có liên quan. Nhìn chung, năm qua công tác PCTNLP trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua một số kết quả sau:
Ban hành Nghị định mới về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
18-01-2015 | 12:23    (lượt xem:3328)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2015/NĐ-CP quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (cơ quan, đơn vị) bao gồm: dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120210