Chợ Mới họp mặt Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
18-10-2016 | 14:52    (lượt xem:937)

(TGAG)- Sáng 18-10-2016, Ban Thường vụ huyện ủy Chợ Mới tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016) và tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Chợ Mới. 
Châu Phú: Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận
17-10-2016 | 07:30    (lượt xem:995)

(TGAG)- Chiều ngày 14-10, Ban Dân vận huyện ủy Châu Phú tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 86 Ngày truyền thống công tác Dân vận và tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016. Đồng chí Nguyễn Phước Nên - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện đến dự.
Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo
11-10-2016 | 20:35    (lượt xem:910)

(TGAG)- Ngày 11/10/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự hội nghị có trên 70 đại biểu là đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. Ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận cấp xã năm 2016
20-09-2016 | 08:12    (lượt xem:993)

(TGAG)- Ngày 19/9/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng cho Chủ tịch Mặt trận xã năm 2016. Đến dự buổi lễ khai giảng có ông Nguyễn Quí Hân - Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh; ông Phạm Trung Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và 109 học viên là Chủ tịch Mặt trận xã trên địa bàn tỉnh.
Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
07-09-2016 | 08:58    (lượt xem:976)

(TGAG)- Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất tổ chức tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu, đóng góp của Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt trước đây, MTTQVN là điểm mốc đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Công tác dân vận góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng
19-08-2016 | 09:26    (lượt xem:1038)

(TGAG)- Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, có chuyển biến. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ Trung ương đến cơ sở được tăng cường. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được xác định rõ hơn. Công tác cán bộ của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm hơn.
Phát động thi đua “Dân vận khéo” năm 2016
17-07-2016 | 17:54    (lượt xem:1802)

(TGAG)- Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ thực tiễn phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị trong những năm qua là một chủ trương đúng đắn,
Châu Phú tổng kết 15 năm công tác Dân vận chính quyền, giai đoạn 2000-2015
04-06-2016 | 13:15    (lượt xem:1130)

(TGAG)- Sáng ngày 3-6-2016, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm công tác Dân vận chính quyền, giai đoạn 2000-2015. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Sở nội vụ An Giang, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Châu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn.
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tỉnh
23-05-2016 | 08:52    (lượt xem:1538)

(TGAG)- Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu và động lực của sự phát triển đất nước. Vì vậy, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng phát huy dân chủ trong mọi tổ chức, hoạt động; đặc biệt là quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân
Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
19-04-2016 | 09:34    (lượt xem:1116)

(TGAG)- Theo những quy định của pháp luật về bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử tiến hành được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát, gần dân
08-04-2016 | 07:33    (lượt xem:1228)

(TGAG)- Ngày 7/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016; ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
Thoại Sơn sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ quý I-2016
01-04-2016 | 15:07    (lượt xem:1392)

(TGAG)- Sáng ngày 01/4, Ban Dân vận huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở, quý I năm 2016. Đến dự  có đồng chí Lâm Thanh Long - Phó Bí thư  thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn.
Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
18-01-2016 | 15:09    (lượt xem:1706)

(TGAG)- Thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu như sau:
Số lần xem các bài viết
8308965