Bình đẳng và đoàn kết các dân tộc anh em
17-11-2016 | 14:34    (lượt xem:843)

(TGAG)- Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ đầu đã thực hiện nhất quán những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vấn đề dân tộc. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951) đã viết: “Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để kháng chiến và kiến quốc”. Đại hội IX của Đảng (4/2001) đã nêu lên nguyên tắc cơ bản về chính sách dân tộc là: “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển…”.
Quan tâm công tác Dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số
21-10-2016 | 16:00    (lượt xem:917)

(TGAG)- Lần đầu tiên, trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận được đề cập riêng một mục “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân” trong phần XV - Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Huyện Chợ Mới vận động trên 30 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”
16-11-2016 | 15:35    (lượt xem:883)

(TGAG)- Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Quí Hân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Mặt trận tại huyện Chợ Mới. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Huỳnh Văn Sáu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, ông Trần Phước Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam huyện cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã thị trấn.
Châu Thành họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền công tác Dân vận và tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016
25-10-2016 | 19:08    (lượt xem:909)

(TGAG)- Sáng 25/10/2016, Ban Dân vận huyện ủy Châu Thành tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016, họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền công tác Dân vận của Đảng (15/10). Đến dự có các đồng chí Đinh Thị Ngọc Sương- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Nhựt - Bí thư huyện ủy; Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện; Đoàn Hồng Danh- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; các đồng chí nguyên là Trưởng, Phó Ban Dân vận huyện ủy qua các thời kỳ và cùng trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể huyện, phụ trách công tác Dân vận tại các xã, thị trấn.
Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
20-10-2016 | 19:59    (lượt xem:1038)

(TGAG) - Sáng 19-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2016). Tham dự buổi họp mặt, có đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lê Hồng Khâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thạnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo ban ngành tỉnh và lãnh đạo công tác Dân vận qua các thời kỳ.
Chợ Mới họp mặt Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
18-10-2016 | 14:52    (lượt xem:891)

(TGAG)- Sáng 18-10-2016, Ban Thường vụ huyện ủy Chợ Mới tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016) và tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Chợ Mới. 
Châu Phú: Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận
17-10-2016 | 07:30    (lượt xem:937)

(TGAG)- Chiều ngày 14-10, Ban Dân vận huyện ủy Châu Phú tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 86 Ngày truyền thống công tác Dân vận và tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016. Đồng chí Nguyễn Phước Nên - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện đến dự.
Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo
11-10-2016 | 20:35    (lượt xem:867)

(TGAG)- Ngày 11/10/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự hội nghị có trên 70 đại biểu là đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. Ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận cấp xã năm 2016
20-09-2016 | 08:12    (lượt xem:945)

(TGAG)- Ngày 19/9/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng cho Chủ tịch Mặt trận xã năm 2016. Đến dự buổi lễ khai giảng có ông Nguyễn Quí Hân - Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh; ông Phạm Trung Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và 109 học viên là Chủ tịch Mặt trận xã trên địa bàn tỉnh.
Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
07-09-2016 | 08:58    (lượt xem:922)

(TGAG)- Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất tổ chức tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu, đóng góp của Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt trước đây, MTTQVN là điểm mốc đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Công tác dân vận góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng
19-08-2016 | 09:26    (lượt xem:982)

(TGAG)- Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, có chuyển biến. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ Trung ương đến cơ sở được tăng cường. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được xác định rõ hơn. Công tác cán bộ của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm hơn.
Phát động thi đua “Dân vận khéo” năm 2016
17-07-2016 | 17:54    (lượt xem:1746)

(TGAG)- Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ thực tiễn phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị trong những năm qua là một chủ trương đúng đắn,
Châu Phú tổng kết 15 năm công tác Dân vận chính quyền, giai đoạn 2000-2015
04-06-2016 | 13:15    (lượt xem:1078)

(TGAG)- Sáng ngày 3-6-2016, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm công tác Dân vận chính quyền, giai đoạn 2000-2015. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Sở nội vụ An Giang, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Châu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn.
Số lần xem các bài viết
7855540