Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Châu Đốc: Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019

(TGAG)- Ngày 16/1/2020, Ban Thường trực UBMTTQ  Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị lần thứ II khóa X, nhiệm kỳ 2019-2020, nhằm để tổng kết công tác mặt trận năm 2019 và đề ra chương trình hành động năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc.


Năm 2019, UBMTTQ thành phố Châu Đốc đã phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, MTTQVN thành phố còn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường gắn với giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: Công tác vận động quỹ vì người nghèo với số tiền trên 11 tỷ đồng, qua đó đã cất mới 168 căn nhà ĐĐK, sữa chữa 04 căn, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp học hành , thăm hỏi tặng quà, khó khăn đột xuất... cho 9.748 lượt đối tượng với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. MTTQVN thành phố đã tiếp nhận tài trợ xây dựng 2 cây cầu Kênh 5 Huỳnh Văn Thu giữa xã Vĩnh Châu – phường Núi Sam Và cầu kênh 8 Huỳnh Văn Thu giữa xã Vĩnh Châu – xã Vĩnh Tế, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng do công ty TNHH Liên doanh Antraco hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận tỉnh phát động đã được các tổ chức thành viên nhiệt tình hưởng ứng tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Nổi bật là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Năm 2020, UBMTTQVN thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, tuyên truyền vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Châu Đốc được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN; UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 04 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019, UBND thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác mặt trận năm 2019 và 7 cá nhân được Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc./.

Vân Anh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21673918