Truy cập hiện tại

Đang có 207 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(TGAG)- Trong 02 ngày 24 và 25/4/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã Tân Châu long trong tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang, ông Nguyễn Đắc Tài - Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Tân Châu; ông Huỳnh Quang Ngự - Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã.
 

Trong 05 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của Chính quyền và các ngành, các tổ chức thành viên, cùng sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. UBMTTQVN thị xã đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động do Đại hội MTTQVN thị xã lần thứ V đề ra đạt được những kết quả khá toàn diện. Bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị xã và góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN. Cải thiện vai trò của Mặt trận tổ quốc ngày càng được khẳng định và phát huy. Ông Trương Hồng Sơn phát biểu: “Đại hội lần này sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019, những thành tựu đạt được và những hạn chế, yếu kém trong 5 năm qua, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và tìm ra những nguyên nhân thành công và hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, để từ đó rút ra những bài học kình nghiệm. Đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động nhiệm kỳ VI (2019 - 2024). Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các năm tiếp theo, phù hợp với điều kiện đổi mới hiện nay. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần dân chủ, đổi mới, tất cả Đại biểu có mặt hôm nay sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, thể hiện những trọng trách to lớn của mình, cũng như hoàn thành thắng lợi những yêu cầu Đại hội đặt ra”.


Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN thị xã đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần to lớn tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân ở thị xã. Tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triền kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tự quản ở khóm, ấp. Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện sâu rộng, đã làm cho tư tưởng Đại đoàn kết của Người đi vào lòng dân, tạo động lực thúc đẩy việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết ngay tại địa bàn dân cư. Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã phát biểu tại Đại hội: “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu.  Các mô hình nhân dân tự quản được nhân rộng. Đến nay có 70/70 khóm, ấp đã đồng loạt thực hiện các mô hình như “Xây dựng hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào, cột cờ thẳng tắp. Đồng thời thị xã đang củng cố và nhân rộng mô hình ấp tự quản về bảo vệ môi trường, ấp tự quản về ATGT. Toàn thị xã hiện có 37.866 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 4 xã văn hóa nông thôn mới, 70 khóm ấp văn hóa. Công tác chăm lo cho người nghèo, trong 5 năm qua toàn thị xã đã tiếp nhận tiền và quy tiền tổng cộng 53.791.000.000 đồng, so với nhiệm kỳ trước tăng 26 tỷ đồng. Qua đó chi cất mới 617 căn, sửa chữa 254 căn nhà ĐĐK. Đặc biệt hỗ trợ cho 3 xã Long An, Phú Vĩnh, Tân An xóa 100% nhà tạm cho hộ nghèo. Thực hiện kế hoạch số 34 của BTV Thị ủy về việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tiết kiệm 1.000 đồng 1 ngày để chăm lo cho người nghèo, tổng số tiền tiết kiệm 2 năm được hơn 2,6 tỷ đồng”.


Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTQVN thị xã Tân Châu tiếp tục thực hiện tốt 5 chương trình hành động. Cụ thể thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố khổi đại đoàn kết toàn dân tộc. Huy động sức mạnh các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh. Thông qua các cuộc vận động phát huy đoàn kết, sáng tạo của nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, củng cố quốc phòng toàn dân, phong trào an ninh nhân dân. Thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, giám sát và phản biện xã hội. Tham mưu hoàn thiện cơ chế về sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền đảm bảo cho các hoạt động của UBMTTQ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đối mới phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư thường trực thị ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận thị xã nhiệm kỳ qua. Những kết quả đó có nghĩa quan trọng rất lớn góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã Tân Châu. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cần phải tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cho phù hợp với yêu cầu mới. Chú trọng đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp thông qua việc kiện toàn bộ máy và tăng cường đội ngũ cán bộ trong hệ thống mặt trận. Hướng mạnh  hoạt động mặt trận về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, vận động quần chúng. Nhất là lồng ghép các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, triển khai đến cơ sở, khu dân cư và từng hộ gia đình thực hiện. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các chương trình, mục tiêu trọng tâm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ sinh học trong lai tạo giống cây, con giống. Mặt trận các cấp cần tích cực hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.


Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng đại biểu UBMTTQVN thị xã Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 59 ủy viên. Ông Trương Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Tại Đại hội, UBMTTQVN thị xã Tân Châu vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam . Nhiều cá nhân, tập thể được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết, Bằng khen UBMTTQVN tỉnh và giấy khen UBND thị xã.

Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28182347