Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc xã Ô Long Vĩ: Hiệu quả qua một nhiệm kỳ hoạt động

(TGAG)- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN xã Ô Long Vĩ huyện Châu Phú luôn đoàn kết phối hợp trong lãnh, chỉ đạo địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND 3 cấp...

Về nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung như: Học tập các chuyên đề; hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; xây dựng các mô hình về thực hành tiết kiệm trong hội viên phụ nữ; quỹ tương trợ đồng đội của Cựu chiến binh; cho vay quỹ hỗ trợ nông dân…


Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã tổ chức triển khai kế hoạch “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các tổ chức thành viên và hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ấp tổ chức thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu có liên quan, tổ chức hiệp thương với từng tổ chức thành viên và đăng ký từng nội dung cho từng đoàn thể phụ trách. Cụ thể đã củng cố và nâng chất 09 ấp và nhân rộng 03 ấp thực hiện mô hình về “Hàng rào, cột cờ”, cảnh quan môi trường với tổng số hộ thực hiện mô hình là 2.771 hộ, trong đó hộ có hàng rào 1.533 hộ, hộ có cột cờ 2.771 hộ. Duy trì mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”: ấp Long An, ấp Long Thuận; xây dựng triển khai nhân rộng tại ấp Long Bình với tổng số hộ 782 hộ. Đăng ký 03 mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới: “Tổ duy tu sửa chữa cầu đường”, “Mô hình hàng rào cột cờ, cảnh quan môi trường” trên 12 ấp; “Tổ cất nhà từ thiện”, đến nay các mô hình đều đang thực hiện tốt.

Hoạt động nổi bật trong thực hiện của MTTQ xã nhiệm kỳ qua việc vận động quỹ "Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội, kết quả đã vận động được hơn 5,1 tỷ đồng; cất mới 151 căn nhà đại đoàn kết, 33 căn nhà 167; sửa chữa 37 căn, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ cho hơn 1.900 lượt trường hợp khó khăn đột xuất, học hành, khám chữa bệnh với số tiền trên 300 triệu đồng. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã vận động nhân dân đóng góp cùng với Nhà nước xây cất được 04 cây cầu bê tông, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động. Ngoài ra, còn cất mới được 05 cây cầu cây và sửa chữa rất nhiều cầu cây, đổ cát đá chống lầy nhiều tuyến đường giao thông nông thôn,...

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, những việc nhân dân thảo luận, đóng góp, tham gia ý kiến trước khi HĐND và UBND xã quyết định đều được Ủy ban MTTQVN xã kết hợp với ban ngành đoàn thể xã, ấp tổ chức thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt tổ, hội để cho nhân dân bàn bạc, thảo luận; tổ chức Hội nghị nhân dân mỗi quí một lần để thông báo cho bà con nắm tình hình hoạt động trong quí và mục tiêu nhiệm vụ sắp tới để nhân dân biết và tham gia ý kiến.

Song song đó, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng có hiệu quả, qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được triển khai thực hiện đầy đủ.

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 28 của Thường trực Huyện ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực MTTQ xã đã xây dựng, triển khai và tập trung thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, từng bước đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân để tuyên truyền, vận động như tuyên truyền nhóm, cụm, đặc biệt là cung cấp Báo Đại đoàn kết đến Ban công tác Mặt trận ấp; đổi mới, chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, cả nhiệm kỳ, trong đó có sự phân công cụ thể cho các thành viên và các ủy viên Ủy ban Mặt trận đối với từng lĩnh vực hoạt động, phù hợp với điều kiện cụ thể.

Đổi mới tổ chức bộ máy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, xã đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận với Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Ủy viên Thường trực Mặt trận đồng thời là cán bộ Dân vận; Phó Trưởng ấp đồng thời là Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, nhằm tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và thực hiện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trúc Mai
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22559137