Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

An Giang: Hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

(TGAG)- Sáng 14/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để hiệp thương cử chức danh Chủ tịch và kiện toàn nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

Sau khi nghe Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đọc Tờ trình về việc bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019, hội nghị đã thảo luận cho ý kiến và tiến hành hiệp thương. Kết quả, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy được hội nghị hiệp thương nhất trí cao cử làm Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 

Trước đó, ngày 02/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định điều động đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; Điều động đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đến nhận nhiệm vụ tại Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và được giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2014-2019.

Thanh Phong
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10787859