Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại An Giang

(TGAG)- Ngày 10-4-2018, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến làm việc tại tỉnh An Giang về nội dung triển khai Chương trình phối hợp công tác số 22/CTrPH-MTTW-UBDT giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc. Tiếp và làm việc có đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Châu Đốc.
 
Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trên cơ sở văn bản triển khai của Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp công tác số 12/CTrPH-MTTQ-BDT ngày 08/9/2017 giữa 2 đơn vị giai đoạn 2017-2021. Đồng thời, hướng dẫn cho cấp huyện xây dựng nội dung phối hợp với Phòng Dân tộc cấp huyện. Trong năm 2017, đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được 367 cuộc với 16.937 lượt chức sắc, chức việc, tôn giáo, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tham dự; tổ chức đoàn cùng các ngành có liên quan đến thăm chúc mừng các ngày Tết, lễ trọng của đồng bào dân tộc; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giữ mối quan hệ gần gũi với các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín của tôn giáo dân tộc; tổ chức cho các vị đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác đối ngoại nhân dân vùng dân tộc thiểu số nhằm trang bị kiến thức mới về các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước; tổ chức 10 đợt thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc nhân dân tại các tỉnh của Vương quốc Campuchia với 3.206 phần quà, trị giá 1.335.500.000 đồng,…

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà An Giang đã đạt được trong thời gian vừa qua, trong đó nổi bật là các ngành đã chủ động thăm hỏi các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nhằm giúp các vị này nắm bắt những chủ trương, chính sách để tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân,… Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp các sở, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan tổ chức ký kết, sơ tổng kết kịp thời; tích cực tuyên truyền lồng ghép các cuộc vận động do Mặt trận phát động; quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ liên quan đến lĩnh vực dân tộc; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc để có đề xuất giải pháp nâng cao công tác này; xây dựng nội dung giám sát các chính sách trong đồng bào dân tộc, tham gia vào các đề án phản biện xã hội liên quan đến cơ sở hạ tầng, văn hóa,… 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những ý kiến của Đoàn kiểm tra để bổ sung trong công tác dân tộc thời gian tới từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp các ngành có liên quan phát huy kết quả đạt được, tạo chuyển biến trong lĩnh vực này, góp phần phát huy vai trò của các dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.           

Thanh PhongSố lần xem các bài viết
8656588