Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Xã Mỹ Phú triển khai thực hiện công tác dân vận

(TGAG)- Xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú là xã có tuyến Quốc lộ 91 đi qua 5 km, giao thông nông thôn nối liền liên xã đến các ấp là điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt và lưu thông của nhân dân. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 3.383 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp 2.865ha.

Toàn xã có 5.102 hộ dân với tổng số 21.960 nhân khẩu, trong đó số hộ sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp chiếm trên 80%, một số còn lại buôn bán nhỏ. Về tôn giáo: toàn xã có 56,6% dân số theo đạo Phật, 40,6% là đạo Phật giáo Hòa Hảo, số còn lại theo các tôn giáo khác.

triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Những năm qua, Đảng ủy xã Mỹ Phú rất coi trọng công tác tuyên truyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Luôn xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ trọng tâm và có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cho nên Đảng bộ xã luôn quan tâm chỉ đạo các cấp thực hiện tốt công tác dân vận. Về phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn xã thời gian qua đã có nhiều đổi mới. Hệ thống dân vận đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Hiệu quả công tác dân vận được thể hiện rõ nét, qua đó tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Khối Dân vận xã hằng năm đều xây dựng kế hoạch về “nâng cao chất lượng hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và củng cố chất lượng đoàn viên, hội viên trên địa bàn xã Mỹ Phú”. Qua đó, việc sinh hoạt các chi, tổ hội ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, chương trình, nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện và địa bàn từng ấp; công tác phát triển đoàn viên, hội viên mới thực hiện đúng theo Điều lệ, chú trọng chất lượng và số lượng. Tổng số thành viên của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội phát triển 4.217/4.400, đạt 95% so Nghị quyết và chiếm 32,67% số dân trong độ tuổi có mặt tại địa phương. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai phát động được 27 mô hình “dân vận khéo” với 69 tổ có tổng số 1.602 thành viên tham gia gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Qua 5 năm, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể đã tổ chức vận động, tiếp nhận và hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đạt so với Nghị quyết. Xét cho 45 hội viên vay vốn từ nguồn quỹ “hỗ trợ nông dân” với số tiền 650 triệu đồng, xét cho vay vốn 92 hội viên từ nguồn quỹ “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” với số tiền 200 triệu đồng. Thực hiện 19 công trình, phần việc thanh niên có trên 850 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng trị giá 150 triệu đồng. Đặc biệt, vận động nhân dân tham gia, đóng góp kinh phí, công sức bê tông hóa tuyến đường Bắc Vịnh Tre chiều dài 3.064m với tổng kinh phí dự toán 5.658.685.805 đồng (ngân sách huyện hỗ trợ 1.579.427.110 đồng); khắc phục sạt lở đường Mậu Thân và đường dẫn ra cầu Vàm Xép với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; rãi đá ở các tuyến giao thông nội đồng với chiều dài hơn 34,5 km với số tiền trên 428 triệu đồng. Vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ, treo bóng đèn đường thắp sáng ban đêm và vệ sinh môi trường... Năm 2014, được huyện công nhận đạt 12/19 tiêu chí, 42/50 chỉ tiêu, trong đó đạt 23/26 chỉ tiêu không cần vốn.

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy xã luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy về công tác dân vận nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tạo được sự đoàn kết, thống nhất và sự quyết tâm cao của các ngành có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Với kết quả đó, xã 7 năm liên tục (2008 - 2014) được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhiều hình thức thích hợp. Vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tạo sự đồng thuận trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện công tác củng cố, nâng chất, phát triển đoàn viên, hội viên và tổ tự quản; xây dựng đoàn viên, hội viên tiêu biểu để nắm và phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn; có 100% các tổ chức đoàn thể xã, 80% tổ chức đoàn thể ấp hoạt động vững mạnh, không có yếu kém; mỗi Chi đoàn, Chi hội ấp giới thiệu ít nhất từ 01 đoàn viên, hội viên tiêu biểu cho Đảng xem xét kết nạp. Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nhân rộng các mô hình, các điển hình tích cực, hiệu quả./.

Lê Quốc Phong
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10296345