Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại huyện Tri Tôn

(TUAG)- Ngày 09/12, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Tri Tôn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phan Văn Sương, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Tri Tôn, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện cùng Ban Dân vận huyện.
 

Trong năm 2022, việc triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sự đoàn kết, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội. Ở các xã, thị trấn, công tác quản lý, điều hành được đổi mới, đi vào chiều sâu; nhiều nội dung được công khai cho Nhân dân như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác xây dựng nông thôn mới, các chính an sinh xã hội, cất nhà đại đoàn kết,… góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Các xã, thị trấn đã thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nổi bật là: Việc giải quyết đúng hạn các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của các xã, thị trấn đạt trên 98%; tổ chức Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình để giới thiệu người ứng cử trưởng ấp, khóm, bầu thành viên ban thanh tra nhân dân, bầu bổ sung hòa giải viên cơ sở. Huyện và các xã, thị trấn duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư ngay từ cơ sở, từ đó giảm tranh chấp, khiếu nại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; thực tốt công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện dân chủ cơ sở. Việc thực hiện đối thoại với người lao động được nhiều doanh nghiệp tổ chức theo đúng quy định. Quy chế dân chủ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng được chú trọng, từ đó quyền lợi chính đáng của người lao động luôn được thực hiện thỏa đáng.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi về hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở các xã, thị trấn; vai trò của MTTQ đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện, Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới,... Huyện cũng đã kiến nghị, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh hàng năm quan tâm mở lớp tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất nâng mức hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, trang bị máy vi tính ấp, khóm.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh, đánh giá cao vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Tri Tôn và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Tri Tôn cần tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện; thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số-vùng núi; phát huy dân chủ cơ sở trong việc lấy ý kiến người dân về xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức tốt các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, giữa người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp với người lao động và tổ chức tiếp công dân đầy đủ, đúng quy định; tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện và xây dựng thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục triển khai các văn bản, quy định của Trung ương, của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và sát với tình hình thực tế tại địa phương; qua đó tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Huỳnh Thị Thu Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31405176