Truy cập hiện tại

Đang có 290 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Tri Tôn có 430 mô hình dân vận khéo năm 2022

(TUAG)- Qua phát động phong trào dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Tri Tôn đã có 29 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đăng ký thực hiện 430 mô hình trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Trong này có 254 mô hình tập thể và 176 mô hình cá nhân.
 

Cụ thể trên lĩnh vực kinh tế có 100 mô hình dân vận khéo làm ăn có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tiêu biểu có mô hình chuyển đổi ngành nghề, trồng cây dược liệu, sản xuất lúa giống, du lịch nông dân.

Có 188 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đáng chú ý như mô hình cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mái ấm, xã hội hóa giáo dục, tiết kiệm chi tiêu hỗ trợ hộ nghèo, bếp ăn nghĩa tình hỗ trợ F0 điều trị, xã hội hóa nâng cấp lộ giao thông nông thôn.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 46 mô hình tiêu biểu như các tổ tự quản an ninh nhân dân, tự quản đường biên cột mốc, phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, doanh nhân với an ninh trật tự, quỹ phòng chống tội phạm.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 13 mô hình…

Những mô hình này đã tạo chuyển biến tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26970221