Truy cập hiện tại

Đang có 189 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

(TUAG)- Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.6 tháng cuối năm 2021, hệ thống dân vận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác dân vận, trọng tâm là quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình cuộc sống nhân dân, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trung Hiếu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22451375