Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Hội thảo cấp quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”

(TUAG)- Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là MTTQ Việt Nam, sáng 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia với chủ đề: "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930 - 2020)".


Điểm cầu tỉnh An Giang.

Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, quần chúng ở Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu An Giang có ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang.

Hội thảo đã nhận được hơn 64 tham luận của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo của các tổ chức thành viên; các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học thuộc các Viện nghiên cứu và trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề: Khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong việc khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước; đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam… Qua đó, các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt. Qua đó, phân tích, đánh giá khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kết quả Hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20406296