Truy cập hiện tại

Đang có 184 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang - một năm nhìn lại
15-01-2015 | 20:21    (lượt xem:3139)

(TGAG)- Năm 2014, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của mình, thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, quan tâm hướng mạnh về cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho đời sống nhân dân. Một số kết quả nổi bật như:

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17166205