Truy cập hiện tại

Đang có 166 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tư tưởng cơ bản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
12-02-2018 | 14:35    (lượt xem:2351)

(TGAG)- Tiến tới kỷ niệm 170 năm ra đời Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018):
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (TNĐCS) là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý C.Mác và Ph.Ăng ghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân
Tỉnh ủy họp mặt cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ
03-02-2018 | 17:34    (lượt xem:2368)

(TGAG)- Ngày 3-2, Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức họp mặt, gặp gỡ các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh để cung cấp thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; đồng thời, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp để phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tiến trình đổi mới
02-02-2018 | 21:45    (lượt xem:1698)

(TGAG)- Hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã luôn luôn kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ Nam cho hành động của Đảng. Một trong những vấn đề có tính nguyên tắc của đảng cầm quyền ở nước ta trong những năm đổi mới là Đảng lãnh đạo công tác cán bộ. Để đánh giá đúng cán bộ, phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
Thoại Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
02-02-2018 | 09:36    (lượt xem:2327)

(TGAG)- Ngày 01/02/2018, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đã đến dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 tại Hội trường huyện ủy Thoại Sơn.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
31-01-2018 | 21:39    (lượt xem:2261)

(TGAG)- Chiều ngày 30-01-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; đồng thời tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03-02-2018 cho 10 đồng chí đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, trong đó: Huy hiệu 40 năm có 2 đồng chí và 30 năm có 8 đồng chí.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017
29-01-2018 | 15:48    (lượt xem:1750)

(TGAG)- Năm 2017, kinh tế thế giới và trong nước nói chung còn nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế của tỉnh ta tuy có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, sự đồng hành của người lao động, đặc biệt là sự sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, từ đó, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối đạt được nhiều thắng lợi.
Tổng kết công tác Xây dựng Đảng, Xây dựng lực lượng và Hậu cần - Kỹ thuật năm 2017
28-01-2018 | 18:26    (lượt xem:2209)

(TGAG)- Ngày 26/01/2018, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần- Kỹ thuật năm 2017; triển khai chương trình công tác năm 2018. Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
An Giang xác định “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”: tiếp tục được khẳng định
31-12-2017 | 16:00    (lượt xem:2517)

(TGAG)- Cùng với việc xác định phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được khẳng định là nhiệm vụ then chốt và bổ sung thêm nhiều nội dung mới trong Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Xây dựng Đảng về đạo đức với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở An Giang hiện nay
16-10-2017 | 08:29    (lượt xem:4096)

(TGAG)- Một trong những tư tưởng lớn và nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XII được tiếp tục khẳng định là “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, trong đó nhấn mạnh “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Trong một thời gian dài trước đây, nói về xây dựng Đảng ta thường nhấn mạnh về ba lĩnh vực, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thế nhưng, tại Đại hội XII đã nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là điểm mới rất quan trọng.
Huyện ủy Phú Tân họp mặt truyền thống các ban xây dựng Đảng
12-10-2017 | 14:54    (lượt xem:1917)

(TGAG)- Chiều 11-10, Huyện ủy Phú Tân tổ chức họp mặt cán bộ cơ quan Huyện ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy các thời kỳ nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống các ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930); công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930); Văn phòng cấp ủy (18-10-1930) và 69 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16-10-1948). Đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Phú Tân đến dự.
Lực lượng quan trọng nhất!
15-08-2017 | 09:12    (lượt xem:2919)

(TGAG)- Do những điều kiện về địa lý tự nhiên, địa chính trị đặc thù nên lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là lịch sử của quá trình chống thiên tai, địch họa; chống ngoại xâm. Những cuộc đấu tranh đó đòi hỏi từng cá nhân, cộng đồng dân tộc phải sát cánh, đoàn kết với nhau. Tinh thần đoàn kết bắt đầu là “tình cảm tự nhiên” trong lao động, chiến đấu dần dần trở thành tư tưởng truyền thống của dân tộc. Đến Hồ Chí Minh nó được kế thừa và phát triển lên một trình độ mới, “được xây dựng trên cả một lý luận chứ không còn đơn thuần là tình cảm tự nhiên”.
Phải luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sạch về đạo đức lối sống
09-08-2017 | 15:12    (lượt xem:2220)

(TGAG)- Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức lối sống là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cộng sản phải luôn tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục khuyết điểm sai lầm của mình.
Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
27-07-2017 | 16:18    (lượt xem:2065)

(TGAG)- Trong các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta bao giờ cũng đặt công tác tư tưởng, lý luận lên hàng đầu. Công tác tư tưởng, lý luận luôn được coi là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Bác Hồ nói rất dễ hiểu: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải
Thực hiện tốt yêu cầu: “chú trọng xây dựng Đảng về chính trị”
12-07-2017 | 16:00    (lượt xem:2272)

(TGAG)- Bác Hồ khẳng định: Cách mệnh trước hết “phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.
Châu Phú bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Xây dựng Đảng cơ sở năm 2017
01-07-2017 | 16:12    (lượt xem:1930)

(TGAG)- Ngày 30-6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cơ sở năm 2017. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Nghi Em- UVBTV- Trưởng Ban Tổ Chức huyện ủy; Nguyễn Duy Đức- UVBTV- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện và 73 học viên.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26110200