Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tăng cường công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
06-07-2015 | 09:28    (lượt xem:3014)

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác bằng trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực, bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước, bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng một tổ chức mạnh mẽ, đoàn kết và mối liên hệ máu thịt với nhân dân.           
Thoại Sơn sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2015
27-06-2015 | 19:25    (lượt xem:2448)

(TGAG)- Sáng 26-06, Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2015. Đến dự có ông Đỗ Nguyễn Văn Duy Linh - Trưởng phòng Dân tộc, Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lâm Thanh Long - Phó Bí thư Huyện ủy; ông Hoàng Minh Tiến - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận, đoàn thể huyện và các đồng chí phó bí thư, trưởng khối vận 17 xã, thị trấn cùng tham dự.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
27-06-2015 | 04:11    (lượt xem:2587)

(TG)- Những quan điểm chỉ đạo và việc làm của đồng chí liên quan đến công tác xây dựng Đảng ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận, thực tiễn, nhất là trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016.
Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước
21-06-2015 | 05:42    (lượt xem:2629)

(TGAG)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với nhan đề: “Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước”, gửi gắm tình cảm và tâm huyết của mình tới đội ngũ những người làm báo cả nước. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu bài viết:
Những điểm cần lưu ý trong việc tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”
09-06-2015 | 13:19    (lượt xem:5761)

(TGAG)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng những quyết sách cụ thể, ngày 21/4/2000, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được thành lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã trực tiếp chỉ đạo và thay mặt Chính phủ phát động phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên toàn quốc.
Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
08-06-2015 | 15:11    (lượt xem:2151)

(TGAG)- Năm 2008, giới Văn nghệ sĩ phấn khởi tiếp nhận Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, nhất là Chương trình hành động số 20-Ctr/TU của Tỉnh ủy An Giang đã cụ thể hóa Nghị quyết này.
An Giang tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền với 02 tỉnh Takeo và Kandal
29-05-2015 | 09:56    (lượt xem:2341)

(TGAG)- Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp cùng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia 2 tỉnh Takeo và Kandal tổ chức 02 cuộc Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
27-05-2015 | 08:36    (lượt xem:3465)

(TGAG)- Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng ta về chính trị, tổ chức và hoạt động, là hạt nhân chính trị có tác động đến mọi mặt đời sống xã hội; đồng thời có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.
Nghĩ về công tác Dân vận qua một bài báo của Bác Hồ
19-05-2015 | 05:25    (lượt xem:3071)

(TGAG)- Ngày 15 tháng 10 năm 1949, trên tờ báo Sự Thật số 120 đã đăng bài “DÂN VẬN “ của tác giả X.Y.Z(*) một trong những bút danh của Bác Hồ- một nhà báo lỗi lạc và là vị  lãnh tụ  kiệt xuất muôn vàn kính yêu của dân tộc ta- bài báo này đã thể hiện rõ tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mặt trận Tổ quốc với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
14-05-2015 | 07:37    (lượt xem:2435)

(TGAG)- Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhà kiến trúc vĩ đại của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang. Hồ Chí Minh được thế giới ca ngợi và vinh danh là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của nhân dân thế giới.
Đổi mới công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở An Giang
30-04-2015 | 18:04    (lượt xem:3382)

(TGAG)- Trong những năm qua, việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, vận động  để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng quan tâm thực hiện và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động. Được thể hiện trên một số lĩnh vực sau:
An Giang: 4 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
20-04-2015 | 08:48    (lượt xem:16724)

(TGAG)- Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Ngày 30/7/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy chế số 06-QC/TU “Về công tác dân vận trong hệ thống chính trị”. Sau 4 năm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận.

Chuyên mục phụ

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31405176