Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
25-04-2016 | 15:46    (lượt xem:2071)

(TGAG)- Đảng bộ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh hiện có 62 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ gồm: Hình sự, Dân sự, Kinh tế - Lao động, Hành chính - Văn phòng và chi bộ Giám đốc kiểm tra - Tổ chức cán bộ. Năm 2015 vừa qua, Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo cán bộ, công chức TAND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Đảng cùng đất nước vào xuân
15-02-2016 | 14:27    (lượt xem:1983)

(TGAG)- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh nước mất, nhà tan! Trước đó, nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp với mấy trăm cuộc khởi nghĩa, diễn ra sôi nổi từ Nam chí Bắc. Tất cả đều sáng ngời tinh thần yêu nước. Song đều lâm vào bế tắc và cuối cùng đều thất bại. Đó là sự bế tắc và thất bại về đường lối. Tình hình đen tối như không có đường ra. Nhân dân bị đọa đày, vùi dập: “chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”...
Tươi thắm sắc xuân, ấm lòng dân – ý Đảng
07-02-2016 | 22:22    (lượt xem:1994)

Mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp! Mừng đất nước tràn ngập sức Xuân bước vào năm mới 2016! Toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta vững tin hướng đến tương lai, tiếp tục hành trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
Tịnh Biên: Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
27-01-2016 | 09:22    (lượt xem:2371)

(TGAG)- Ngày 26/01/2016, Huyện ủy Tịnh Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngoạt -Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, HĐND-UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã-thị trấn, Bí thư đảng bộ, chi bộ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Bùi Thiện Tâm -Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.
Hệ thống chính trị cấp xã thực hiện xây dựng nông thôn mới
28-12-2015 | 07:54    (lượt xem:2421)

(TGAG)- Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, quan trọng do Đảng và Nhà nước đề ra và tiến hành trên phạm vi cả nước. Ở An Giang, sau gần 4 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng.
"Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
07-12-2015 | 18:28    (lượt xem:2454)

Phát biểu tại Đại hội thi đua chiều 7/12, sau khi phân tích những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong nước, khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động thi đua giai đoạn 2016-2020.
Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới
05-10-2015 | 08:10    (lượt xem:3252)

(TGAG)- Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Từ khi đổi mới đến nay, chủ trương của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong nhiều Nghị quyết. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.
Vấn đề nhân sự trong xây dựng Đảng
25-09-2015 | 09:25    (lượt xem:2226)

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng:

Đảng lãnh đạo đất nước bằng thực hiện hai nhiệm vụ chính: Thứ nhất, đề ra đường lối chính trị cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước theo mục tiêu cơ bản: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhằm đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân, trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thứ hai, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ tinh thần và năng lực thực hiện đường lối chính trị trên.
Tăng cường công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
06-07-2015 | 09:28    (lượt xem:2247)

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác bằng trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực, bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước, bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng một tổ chức mạnh mẽ, đoàn kết và mối liên hệ máu thịt với nhân dân.           
Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
27-06-2015 | 04:11    (lượt xem:2066)

(TG)- Những quan điểm chỉ đạo và việc làm của đồng chí liên quan đến công tác xây dựng Đảng ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận, thực tiễn, nhất là trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016.
Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước
21-06-2015 | 05:42    (lượt xem:2073)

(TGAG)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với nhan đề: “Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước”, gửi gắm tình cảm và tâm huyết của mình tới đội ngũ những người làm báo cả nước. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu bài viết:
Những điểm cần lưu ý trong việc tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”
09-06-2015 | 13:19    (lượt xem:5178)

(TGAG)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng những quyết sách cụ thể, ngày 21/4/2000, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được thành lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã trực tiếp chỉ đạo và thay mặt Chính phủ phát động phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên toàn quốc.
Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
08-06-2015 | 15:11    (lượt xem:1538)

(TGAG)- Năm 2008, giới Văn nghệ sĩ phấn khởi tiếp nhận Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, nhất là Chương trình hành động số 20-Ctr/TU của Tỉnh ủy An Giang đã cụ thể hóa Nghị quyết này.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119524