Truy cập hiện tại

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở trong sạch, vững mạnh
08-08-2016 | 09:58    (lượt xem:2306)

(TGAG)- Quán triệt quan điểm nhất quán của Đảng trong giai đoạn 5 năm tới là đổi mới mạnh mẽ, toàn diện đồng bộ. Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ then chốt là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương...
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về Đề án xây dựng và chỉnh đốn Đảng làm việc với tỉnh An Giang
28-07-2016 | 09:41    (lượt xem:2336)

(TGAG)- Sáng ngày 27-7, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh.
Những điểm mới về đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng
26-07-2016 | 14:22    (lượt xem:2646)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không trong giai đoạn trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta. Nói về nhiệm vụ đối ngoại, trong phần đánh giá về thành tựu, văn kiện nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta đã đạt được 4 kết quả quan trọng, đó là:
Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
12-07-2016 | 09:43    (lượt xem:2317)

(TGAG) - Kế thừa những nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XI còn giá trị, Đại hội XII đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp, so với Đại hội XI, Đại hội XII đều có sự bổ sung, phát triển. Cụ thể như sau:
Những điểm mới của chủ đề Đại hội XII của Đảng
11-07-2016 | 08:06    (lượt xem:2308)

(TGAG)- Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Các văn kiện được Đại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh: 08 năm liền đạt trong sạch vững mạnh
10-07-2016 | 10:38    (lượt xem:2164)

(TGAG)- Chiều ngày 07/7/2016, Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức tổng kết 08 năm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và triển khai hoạt động 06 tháng cuối năm 2016. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Quốc Việt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng.
Đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
29-06-2016 | 09:31    (lượt xem:2123)

(TGAG)- Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với từng địa phương, từng ngành và cả nước trong giai đoạn 5 năm tới.
Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
25-04-2016 | 15:46    (lượt xem:2541)

(TGAG)- Đảng bộ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh hiện có 62 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ gồm: Hình sự, Dân sự, Kinh tế - Lao động, Hành chính - Văn phòng và chi bộ Giám đốc kiểm tra - Tổ chức cán bộ. Năm 2015 vừa qua, Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo cán bộ, công chức TAND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Đảng cùng đất nước vào xuân
15-02-2016 | 14:27    (lượt xem:2427)

(TGAG)- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh nước mất, nhà tan! Trước đó, nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp với mấy trăm cuộc khởi nghĩa, diễn ra sôi nổi từ Nam chí Bắc. Tất cả đều sáng ngời tinh thần yêu nước. Song đều lâm vào bế tắc và cuối cùng đều thất bại. Đó là sự bế tắc và thất bại về đường lối. Tình hình đen tối như không có đường ra. Nhân dân bị đọa đày, vùi dập: “chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”...
Tươi thắm sắc xuân, ấm lòng dân – ý Đảng
07-02-2016 | 22:22    (lượt xem:2362)

Mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp! Mừng đất nước tràn ngập sức Xuân bước vào năm mới 2016! Toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta vững tin hướng đến tương lai, tiếp tục hành trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
Tịnh Biên: Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
27-01-2016 | 09:22    (lượt xem:2866)

(TGAG)- Ngày 26/01/2016, Huyện ủy Tịnh Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngoạt -Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, HĐND-UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã-thị trấn, Bí thư đảng bộ, chi bộ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Bùi Thiện Tâm -Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.
Hệ thống chính trị cấp xã thực hiện xây dựng nông thôn mới
28-12-2015 | 07:54    (lượt xem:3220)

(TGAG)- Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, quan trọng do Đảng và Nhà nước đề ra và tiến hành trên phạm vi cả nước. Ở An Giang, sau gần 4 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26110200