Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Thoại Sơn: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng nông thôn mới
28-10-2016 | 04:58    (lượt xem:1943)

(TGAG)- Những con đường liên ấp, liên xã được bê tông hóa. Những cánh đồng lúa chín, những vườn cây trĩu quả đang chuẩn bị thu hoạch. Cuộc sống người dân đang ngày càng khởi sắc. Đây là kết quả bước đầu trong việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Để tập trung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong những năm qua, huyện ủy, UBND huyện Thoại Sơn đã tích cực phát động phong trào “toàn dân xây dựng nông thôn mới” và với nhiều nỗ lực thực hiện, đến nay, đã có Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch đạt chuẩn  xã nông thôn mới; Các xã còn lại đạt từ 10 đến 16 tiêu chí.
Huyện ủy Phú Tân họp mặt truyền thống các ban xây dựng Đảng
19-10-2016 | 09:18    (lượt xem:2125)

(TGAG)- Chiều ngày 18/10, Phú Tân tổ chức họp mặt cán bộ cơ quan Đảng của huyện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành: Tổ chức (14/10); Dân vận (15/10); Văn phòng cấp ủy (18/10) và 68 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10). Tham dự có ông Lâm Phước Trung - Bí thư huyện ủy, ông Lê Khánh Hội - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và cán bộ hưu trí.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
15-10-2016 | 06:04    (lượt xem:1709)

Sáng 14/10, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư:
Vai trò lãnh đạo của Đảng là ý chí và nguyện vọng của Nhân dân
19-09-2016 | 14:53    (lượt xem:1857)

(TGAG)- Ngày nay, đảng chính trị đã trở thành hiện tượng phổ biến trên thế giới, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và là nhân tố không thể thiếu trong quá trình chính trị và đời sống chính trị của hầu hết các nước. Hiến pháp của nhiều nước đều có quy định về đảng chính trị.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
13-09-2016 | 14:41    (lượt xem:3898)

(TGAG)- Trải qua quá trình lãnh đạo cách mạng: Từ khi chưa có chính quyền đến khi trở thành Đảng cầm quyền; từ cầm quyền trong điều kiện có nhiều đảng phái đến khi trở thành một đảng duy nhất cầm quyền; từ lãnh đạo chiến tranh là chủ yếu đến lãnh đạo xây dựng đất nước trong hòa bình. Trong mỗi thời kỳ đó, Đảng đều phải thay đổi phương thức lãnh đạo cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng.
Đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng
08-09-2016 | 09:02    (lượt xem:5793)

(TGAG)- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.
Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở trong sạch, vững mạnh
08-08-2016 | 09:58    (lượt xem:1890)

(TGAG)- Quán triệt quan điểm nhất quán của Đảng trong giai đoạn 5 năm tới là đổi mới mạnh mẽ, toàn diện đồng bộ. Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ then chốt là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương...
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về Đề án xây dựng và chỉnh đốn Đảng làm việc với tỉnh An Giang
28-07-2016 | 09:41    (lượt xem:1945)

(TGAG)- Sáng ngày 27-7, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh.
Những điểm mới về đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng
26-07-2016 | 14:22    (lượt xem:2087)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không trong giai đoạn trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta. Nói về nhiệm vụ đối ngoại, trong phần đánh giá về thành tựu, văn kiện nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta đã đạt được 4 kết quả quan trọng, đó là:
Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
12-07-2016 | 09:43    (lượt xem:1929)

(TGAG) - Kế thừa những nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XI còn giá trị, Đại hội XII đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp, so với Đại hội XI, Đại hội XII đều có sự bổ sung, phát triển. Cụ thể như sau:
Những điểm mới của chủ đề Đại hội XII của Đảng
11-07-2016 | 08:06    (lượt xem:1854)

(TGAG)- Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Các văn kiện được Đại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh: 08 năm liền đạt trong sạch vững mạnh
10-07-2016 | 10:38    (lượt xem:1751)

(TGAG)- Chiều ngày 07/7/2016, Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức tổng kết 08 năm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và triển khai hoạt động 06 tháng cuối năm 2016. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Quốc Việt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng.
Đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
29-06-2016 | 09:31    (lượt xem:1740)

(TGAG)- Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với từng địa phương, từng ngành và cả nước trong giai đoạn 5 năm tới.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120210