Truy cập hiện tại

Đang có 187 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Từ 10/02-31/3/2020, An Giang tổ chức lấy phiếu bình chọn phương án thiết kế biểu trưng và khẩu hiệu du lịch

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bình chọn thiết kế logo và slogan du lịch An Giang; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lấy phiếu bình chọn phương án thiết kế biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh An Giang.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Phiếu khảo sát trực tuyến đối với 06 mẫu biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) đã được chấm đạt giải trong cuộc bình chọn sáng tác Biểu trưng (logo) và Khẩu hiệu (slogan) du lịch An Giang năm 2017, để thu thập ý kiến của các cơ quan Đảng, đoàn thể; các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố và nhân dân về các phương án thiết kế biểu trưng và khẩu hiệu du lịch An Giang. Để bình chọn phương án thiết kế biểu trưng và khẩu hiệu du lịch An Giang, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân vui lòng thực hiện Phiếu khảo sát, thu thập ý kiến tại đường dẫn:

http://bit.ly/logodulich

 

Thời gian bình chọn trực tuyến: từ ngày 10/02/2020 đến ngày 31/03/2020. 

 

Việc thực hiện các thao tác bình chọn theo 4 bước:

Bước 1: Xem trực tuyến hoặc tải Phiếu khảo sát, thu thập ý kiến trực tuyến tại đường dẫn http://bit.ly/logodulich

Bước 2: Sau khi nghiên cứu các phương án thiết kế, Anh (chị) vui lòng bấm vào biểu tượng “Next” hoặc “Tiếp” ở cuối trang chuyển sang bước kế tiếp.

Bước 3: Có 06 phương án lựa chọn, Anh (chị) vui lòng chọn 01 phương án, sau đó bấm vào biểu tượng “Next” hoặc “Tiếp” ở cuối trang để chuyển sang bước kế tiếp.

Bước 4: Anh (chị) vui lòng bấm vào biểu tượng Submit” hoặc “Gửi” để hoàn tất việc bình chọn.

Trong quá trình bình chọn, nếu có vướng mắc, khó khăn, Quý đơn vị vui lòng liên hệ Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, điện thoại 0909543388./.

 

Responsive image

6 phương án được đưa ra bình chọn

Phương án 1 với slogan “Hội tụ - Khám phá - Lan tỏa”

Phương án 2  với slogan “Đất thiêng huyền thoại”

Phương án 3 với slogan  “Vẻ đẹp huyền bí”

Phương án 4 với slogan “Vùng đất tuyệt vời”

Phương án 5 với slogan “Huyền bí”

Phương án 6 với slogan “Trải nghiệm ấn tượng”

Phan Thanh

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31407232