Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang

(TGAG)- Chiều 27/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về tình hình hoạt động của đơn vị. Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Họa sĩ Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (LHH) nêu thực trạng hoạt động của LHH thời gian qua, nhất là những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; qua đó, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các sở, ngành có liên quan về các nội dung: Đề án “Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật tỉnh An Giang…”; kinh phí hoạt động các cấp hội; trụ sở làm việc phù hợp với đặc thù hoạt động; nhân sự chuẩn bị cho đại hội; đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng văn nghệ sĩ trong tỉnh sáng tác, quảng bá tác phẩm; gặp gỡ lãnh đạo cấp ủy; liên kết tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật; duy trì Giải thưởng văn chương Thủ Khoa Nghĩa…

Tất cả các nội dung đề xuất, kiến nghị của LHH đã được lãnh đạo các sở, ngành có liên quan trao đổi làm rõ và tư vấn chuyên môn giúp LHH tháo gỡ những vướng mắc.Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đánh giá cao sự đóng góp của LHH, nhất là thần trách nhiệm, tâm huyết của văn nghệ sĩ, đã sáng tạo những tác phẩm có chất lượng về nội dung, giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Đồng thời khẳng định: Cấp uỷ, chính quyền nhận thức: "Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, thể hiện bằng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng LHH các cấp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ năm 1993 đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành 03 Chương trình hành động; thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học và nghệ thuật… lãnh đạo lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhằm phát huy cao nhất tính “chân, thiện, mỹ” trong từng tác phẩm; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ LHH trong tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hội viên; gặp mặt văn nghệ sĩ; tham mưu cấp uỷ sơ kết, tổng kết và ban hành các chủ trương của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao… Định hướng LHH thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý: LHH cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Đảng, Nhà nước; đối với những vấn đề phát sinh ngoài khả năng của LHH, báo cáo, đề xuất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để hỗ trợ. Trước mắt, cần toàn tâm tập trung chuẩn bị chu đáo công tác chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 28-CT/TU và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là dịp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn học, nghệ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động số 20-CTr/TU; tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; khai thác và phát huy thế mạnh của văn nghệ sĩ để tạo ra nét đột phá trong sáng tác, quảng bá tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về quê hương An Giang đến với công chúng; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong hội viên trước tác động mặt trái của xã hội…


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chia sẻ những khó khăn của LHH, trân trọng văn nghệ sĩ - những tài năng, tâm huyết với nghề, tư tưởng ổn định, tin tưởng, gắn bó với Đảng, với sự nghiệp cách mạng đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần hình thành nhân cách con người. Đồng chí Lê Văn Nưng cho biết, mặc dù ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo toàn diện, tạo điều kiện cho tất cả các ngành, lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có LHH. Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, giúp đỡ, tư vấn LHH trong tham mưu với cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để làm tốt nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi đến văn nghệ sĩ thông điệp “Sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo, tâm tư và niềm tin”; mong muốn văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm tác phẩm hay, lay động lòng người và cần thiết cho công chúng, góp phần tạo sinh khí cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng say làm việc, xứng đáng là người con quê hương Bác Tôn.

Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15190691