Truy cập hiện tại

Đang có 212 khách và không thành viên đang online

Phát triển An Giang thành trung tâm du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(TUAG)- Tỉnh An Giang đang tập trung triển khai đồng bộ 11 định hướng phát triển du lịch từ nay đến 2030 nhằm sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng tỉ lệ đóng góp trong cơ cấu GDP chung của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa An Giang thành trung tâm du lịch vùng ĐBSCL..

11 định hướng cho phát triển du lịch An Giang thời gian tới gồm: Đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; xây dựng thương hiệu; quảng bá, xúc tiến du lịch; chiến lược duy trì năng lực cạnh tranh du lịch; phát triển hạ tầng du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển du lịch theo không gian và lãnh thổ; phát triển du lịch bền vững; hoàn thiện môi trường du lịch; và liên kết vùng, hợp tác cùng phát triển. Triển khai đồng bộ 3 chương trình gồm: Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực và chương trình xúc tiến quảng bá du lịch....

Dự kiến nhu cầu lao động tham gia các hoạt động du lịch đến năm 2020 khoảng 11.742 người và năm 2030 là 19.416 người. Tổng doanh thu từ du lịch năm 2020 khoảng 2.032 tỷ đồng, năm 2030 khoảng 6.598 tỷ đồng. Tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong cơ cấu GDP chung của tỉnh ước khoảng 7% năm 2020 và năm 2030 khoảng 13%.

Từ đầu năm đến nay, An Giang đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, tham quan du lịch, tăng 3,75% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, khách quốc tế ước đạt 65 nghìn lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 85,45% kế hoạch và tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14023717