Truy cập hiện tại

Đang có 115 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Tân Châu: Nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo động lực thúc đẩy thị xã phát triển

(TGAG)- Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn thị xã Tân Châu ngày càng có chiều sâu, đi vào thực chất, nhiều địa phương đã tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy dân chủ, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với Nhân dân, các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa đã huy động các nguồn lực của toàn xã hội tham gia đóng góp, hướng đến nâng cao dần mức hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thị xã  phát triển.

Với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngay từ đầu năm Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào và phân công cụ thể các thành viên thuộc các cơ quan ban ngành vừa phụ trách địa bàn, vừa phụ trách từng tiêu chí có liên quan để theo dõi, hướng dẫn và báo cáo kịp thời về kết quả thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí do ngành phụ trách. Quan tâm hỗ trợ các xã, phường tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo từ thị xã đến cơ sở, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thành lập các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng chống bạo lực gia đình, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng từ thị xã đến cơ sở; chú trọng quan tâm và gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã cho biết: “Với sự phân công đó thì các thành viên của Ban chỉ đạo rất có trách nhiệm trong việc hỗ trợ cũng như hướng dẫn, theo dõi các địa phương nội dung cốt lõi của phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Năm 2018 đi vào cũng cố nâng chất các danh hiệu, thì chúng ta làm sao xây dựng gia đình văn hoá; khóm-ấp văn hoá; cơ quan, trường học, đơn vị văn hoá, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đến nay trên địa bàn thị xã đã đạt 37866/40813 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 92.78 %); 70/70 khóm-ấp đều đạt chuẩn văn hóa (đạt 100%); 142/143 đơn vị đạt chuẩn văn hoá (đạt 99.3 %); chúng ta có 5 phường, đến nay có 02 phường đạt chuẩn “phường Văn minh đô thị”(đạt 40 %); 04/09 xã đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới” (đạt 44 %)”. Để đạt kết quả trên do BCĐ các cấp đã huy động được đông đảo nhân dân, cán bộ công chức, viên chức và các ban ngành, đoàn thể tham gia xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị”.

Phong trào TDĐKXDĐSVH còn là sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái. Hiệu quả từ phong trào đã được minh chứng qua từng chương trình, mô hình cụ thể, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào TDĐKXDĐSVH còn triển khai một số phong trào mang tính thí điểm, với những mô hình gần gũi, thiết thực với đời sống hàng ngày của người dân, phù hợp với tiêu chí nông thôn mới như: Làm cột cờ, hàng rào, trồng hoa kiểng trước nhà, giữ gìn vệ sinh, tăng gia sản xuất, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn… Ngoài ra, người dân còn tích cực tham gia các phong trào chung, mang tính cộng đồng như: Hiến đất làm đường, cùng nhau xây cầu, đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động… để thực hiện các hoạt động cất, sửa nhà, cầu, đường, xây trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Từ đó, người dân đã nâng cao được nhận thức, ý thức và trách nhiệm hơn trong mỗi hành động, việc làm, tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Qua đó, góp phần cùng Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

Anh Võ Văn Bình - khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh nói: “Bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tôi luôn giáo dục con cháu thảo hiền, chăm ngoan hiếu học, gia đình hạnh phúc và luôn giáo dục vận động gia đình cùng người thân không vi phạm pháp luật, luôn ý thức về vệ sinh môi trường như phát hoang làm vệ sinh xung quanh nhà ở thoáng mát. Bản thân tôi đã ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình, góp phần đa dạng hóa sản phẩm sạch, mang lại sức khỏe cho xã hội”.

Không chỉ tăng gia sản xuất, tạo lập cuộc sống gia đình ngày càng vững vàng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, phong trào TDĐKXDĐSVH còn là sợi dây thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái. Năm 2018, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” thị xã đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được trên 11 tỷ 300 triệu đồng. Từ số tiền vận động được, đã chi để cất mới 13 căn, sửa chữa 12 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 10.000 lượt hộ nghèo, trợ cấp chế độ cho gần 8000 gia đình chính sách, trợ giúp khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất, dạy nghề giải quyết việc làm trên 7000 lao động; thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, với mô hình cụ thể, thiết thực, nắm gạo tình thương, cung cấp cơm cháu miễn phí cho bệnh nhân, xe chuyển bệnh miễn phí… trên 500 triệu đồng hướng đến chăm lo cuộc sống nhân dân tốt nhất. Đến nay hộ nghèo trên địa bàn thị xã theo chuẩn mới 1.936 hộ, tỷ lệ 4,43%, giảm 1,14% so với đầu năm. Đạt được kết quả trên là sự đóng góp không nhỏ các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, địa phương quan tâm chỉ đạo và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn thị xã, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thông tin thêm: “Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào chúng ta cần phát huy và nhân rộng, thời gian qua chúng ta làm tốt  tập hợp được các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng dân cư; gắn liền với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội... Qua đó, đã phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, giúp nhau làm kinh tế gia đình, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực góp phần tạo nên nét đẹp văn minh cho cơ sở. Bên cạnh đó thì việc lồng ghép Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” đây là giải pháp trong việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn thị xã. Thông qua các hoạt động của Phong trào, đời sống văn hóa ở cơ sở, môi trường văn hóa có sự chuyển biến tích cực; các quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh ngày càng thâm nhập sâu vào ý thức của mỗi người dân”.

Các hoạt động, phong trào nâng cao đời sống tinh thần ở cơ sở được đẩy mạnh, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được tổ chức thường xuyên, 83 sân bóng đá, bóng chuyền, cầu long, bóng bàn, quần vợt, có 46 CLB đờn ca tài tử, 86 CLB thể dục thể thao các loại thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện thường xuyên, đạt 30,5%, hộ gia đình tập luyện thể thao đạt 26,5%, các hoạt động giao lưu nhân các ngày lễ, tết được tuyến cơ sở phối hợp tổ chức tốt. Có 4 di tích lịch sử văn hóa được trùng tu, sữa chữa với số tiền gần 500 triệu đồng đã phát huy giá trị, đối với Di tích Chùa Giồng Thành, thánh đường Mubarak được công nhận di tích cấp quốc gia, 8 di tích công nhập cấp tỉnh và hơn 31 đình, chùa miếu đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng văn hóa tâm linh của người dân. Việc cưới, việc tang tổ chức đúng theo thuần phong mỹ tục, trang trọng, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí..

Trải dài từ thị xã đến những xã, ấp vùng nông thôn, những hàng cây xanh rợp mát trước nhà dân và hệ thống điện chiếu sáng nối dài hai bên các tuyến đường tỉnh lộ, ngõ xóm đã phản ánh đời sống văn hóa tích cực của địa phương nơi đây. Nghị quyết của thị xã ban hành được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, giúp họ có cái nhìn thấu đáo về xây dựng đời sống văn hóa. Từ đó đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trên địa bàn. Anh Nguyễn Văn Hạnh - ngụ khóm Long Thị A, phường Long Hưng mong muốn: “Thì phải nói người dân Tân Châu tôi rất tự hào phấn khởi khi thị xã Tân Châu có bước phát triển vượt bậc, qua đó hệ thống giao th6ong càng được mở rộng, cầu được đầu tư xây dựng nhiều hơn, kinh tế xã hội nói chung phát triển nhiều so với trước đây, tôi muốn thị xã của mình chăm lo tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội tốt hơn nữa để người dân Tân Châu của mình có cuộc sống vật chất tinh thần đầy đủ ấm no hơn”.

Những kết quả đạt được là sự nỗ lực rất lớn của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ thị xã đến xã phường. Tuy nhiên, để phong trào ngày càng chất lượng và hiệu quả, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, điều quan trọng là làm sao giữ vững và nâng chất phong trào, biến tiêu chí, khẩu hiệu tuyên truyền thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Đồng thời, phải gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để làm nền tảng vững chắc, từng bước nâng cao cuộc sống người dân, phát triển kinh tế -  xã hội địa phương. Nhận thức sâu sắc về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cho biết giải pháp trong thời gian tới, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã nhấn mạnh:

“Thứ nhất, chúng ta Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” nhất là ở cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thị xã phải gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hóa, khóm-ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa. Thứ hai, kịp thời kiện toàn và củng cố Ban Chỉ đạo phong trào các cấp theo hướng tin gọn và hoạt động có hiệu quả hơn. Cũng như không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm các thành viên của Ban Chỉ đạo phong trào từ thị xã đến xã, phường. Thứ ba, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người trực tiếp gần gũi với nhân dân, nhất là lớp cán bộ trẻ để nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, lòng yêu nước và ý thức, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Thứ tư, tổ chức tuyên truyền sâu rộng những gương điển hình tiên tiến, ở ngoài cộng đồng dân cư; gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào để nhân rộng. Công tác biểu dương, khen thưởng, nêu gương các tập thể, cá nhân trong Phong trào phải được tổ chức thường xuyên, kịp thời, nhằm động viên, khích lệ thực hiện phong trào”.

Kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018 trên địa bàn thị xã   đã có tác động tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở, nơi công cộng... Đặc biệt, đã có sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, huy động được sức dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc ở khu dân cư góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thay đổi diện mạo quê hương Tân Châu khởi sắc tươi đẹp, xứng tầm thị xã trẻ văn minh, phát triển./.

Bích Trâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17090587