Truy cập hiện tại

Đang có 145 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân

(TGAG)- Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968-12/2018), đồng thời tạo không khí phấn khởi, vui tươi, tuyên truyền những thành tựu Đảng bộ và Nhân dân huyện đã đạt được trong suốt 50 năm qua trên các lĩnh vực. Trong những ngày này, huyện Phú Tân tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập.


Theo đó, huyện Phú Tân tập trung vào các hoạt động nổi bậc như: tuyên truyền, cổ động, trực quan pano, băng rol, cờ Đảng, cờ nước, cờ hoa tại các cụm chiến lược và cổng chào Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Chương trình sân khấu hóa đã hoàn chỉnh và đang tập diễn. Tổ chức thành công hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ X. Bên cạnh đó, Trung tâm văn hóa, thể thao huyện đang chuẩn bị các hoạt động triển lãm, trưng bày sách. Dự kiến đến trung tuần tháng 12, Trung tâm văn hóa, thể thao sẽ diễn ra triển lãm hình ảnh “Phú Tân qua 50 năm xây dựng và phát triển” kết hợp triển lãm ảnh nghệ thuật; trưng bày sách báo, tạp chí, chuyên đề về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; tổ chức các trò chơi dân gian vận động. Đặc biệt, từ ngày 20 đến 22/12, huyện tổ chức xe sách lưu động phục vụ học sinh tiểu học và THCS; biểu diễn lân – sư – rồng, tổ chức thi xe hoa, diễu hành toàn huyện và mittinh chào mừng với chương trình sân khấu hóa phục vụ nhân dân đến vui lễ.

Đây là những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nổi bậc, góp phần làm cho lễ mittinh chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân thêm sôi nổi, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cỗ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện./.

Kim Sang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34225166