Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

UBND huyện Thoại Sơn sơ kết 9 tháng công tác chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch

(TGAG)- Ngày 18/10/2018, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng công tác chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trị Hội nghị.
 

Nhìn chung công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh, mỹ quan đô thị trên địa bàn 03 thị trấn (Phú Hòa, Núi Sập, Óc Eo) có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của người dân, huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia xây dựng đô thị văn minh “xanh –sạch – đẹp”. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, UBND 03 thị trấn đã tập trung cao, làm tốt công tác tuyên truyền; vận động xã hội hóa chỉnh trang đô thị; thường xuyên ra quân sắp xếp trật tự giao thông, xử lý lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè, vận động tháo dở mái che hàng quán, trả lại sự thông thoáng, vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế, chưa đạt hiệu quả cao theo yêu cầu kế hoạch năm 2018 mà Huyện đã đề ra. Cụ thể: Tiến độ công tác điều chỉnh quy hoạch chung 03 thị trấn chậm. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, các thị trấn chưa thường xuyên thực hiện kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong xây dựng nhà ở, xây dựng công trình trên địa bàn để nâng cao ý thức chấp hành, từng bước hạn chế vi phạm trong xây dựng của người dân. Công tác vận động xã hội hóa chỉnh trang đô thị chưa đạt kết quả cao, còn trông chờ vào ngân sách.

Đối với công tác phát triển du lịch, 9 tháng đầu năm Thoại Sơn thu hút trên 60.000 lượt khách đến tham quan, tổng doanh thu đạt trên 1,5 tỉ đồng. Ngoài các địa điểm du lịch hiện có như: đình, chùa, các khu vực khảo cổ thuộc di tích Văn hóa Óc Eo, UBND huyện Thoại Sơn còn kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, khuyến khích người dân có đất cập tỉnh lộ 943 chuyển sang trồng cây ăn trái, phụ vụ du lịch.
   
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Kim Chi, yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các xã và thị trấn: theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đơn vị mình, đồng thời khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của huyện, đảm bảo thực hiện công tác chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị cũng như công tác phát triển du lịch trên địa bàn đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.
Thanh Cần
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15677087